Larvy smutnic, ukryté v půdě, oslabují rostliny tím, že ožírají jejich kořenový systém. Zejména tenké vláskové kořínky jim padnou za oběť a rostliny (především mladé sazeničky) mohou dokonce uhynout. Často to ani nevíme, ale larvy nebo vajíčka smutnic si můžeme přinést už v koupeném substrátu. Jak se tedy smutnic zbavit?

Smutnice mají tři vývojová stadia: vajíčko, larva a muška, a na každé z těchto stadií lze použít jednu metodu.

Dospělé smutnice můžeme chytat na speciální optické lapače. Jedná se o lepové desky, ve většině případů žluté barvy, na které se smutnice nachytají a přilepí. Tím se přeruší rozmnožovací cyklus, stejně jako u většiny jiného hmyzu. Abychom předcházeli usazování smutnic na rostlinách, je třeba udržovat v místnosti přiměřeně vlhký vzduch, pravidelně větrat a rostliny nepřelévat. Smutnicím (muškám i larvám) totiž dělá velmi dobře velké teplo a vlhko.

Na larvy můžete samozřejmě použít insekticidy, ale mnohem vhodnější a také šetrnější je biologická ochrana. Tou je využití parazitických hlístic Steinernema feltiae. Sáček s hlísticemi zakoupíte v zahradnictvích, hobby marketech i přes internet. Rozmícháte jej ve vodě a rostliny touto vodou zalijete. Hlístice jsou miniaturní a jejich potravou jsou právě larvy smutnic. Poté, co hlístice všechny larvy vyhubí (a to včetně těch, které se právě líhnou z vajíček), samy ze substrátu vymizí. Nemusíte se obávat, jiným organismům (teda ani člověku, ani domácím mazlíčkům) nejsou škodlivé a ani není šance, že by se dostaly ven z květináčů. Tato „léčba“ je nejšetrnějším a také nejspolehlivějším způsobem, jak larvy smutnic zlikvidovat.

Jak preventivně chránit substrát před smutnicemi?

Jak už bylo řečeno, smutnice milují vlhko a teplo. Je proto dobré nechat pěstební substrát občas zcela vyschnout. Přílišná zálivka nejen že svědčí smutnicím, ale zároveň není ani zdravá pro samotné rostliny, kterým takto často uhnívají kořeny a rostliny odumírají. Zalévejte proto rostliny spíše ve větších časových intervalech než každý den trochu.

Pokud si nejste jisti, že v substrátu nezůstala ještě vajíčka smutnic, můžete substrát prohřát v mikrovlnce nebo na plechu v troubě. Suchem a horkem se vajíčka definitivně zničí, jen musíte být připraveni na poněkud větší zápach, který může ze substrátu vycházet.