Etapa 1. - Výběr produktu

Z jakých úvěrových produktů mohu vybírat? Na financování rekonstrukce rodinného domu jsou vhodné zejména dva hlavní typy úvěrů - účelové hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Jednou z dalších možností jsou neúčelové (tzv. americké) hypotéky - tj. neúčelové úvěry proti zástavě nemovitosti. Ty jsou dražší než hypotéky účelové a jejich použití má smysl v případě, kdy máme problém s prokázáním účelovosti úvěru na bydlení (třeba rekonstrukce zahrady). Jiné typy úvěrů jsou obvykle tak drahé, že je vůbec nelze doporučit.

Dále se budeme věnovat zejména prvním dvěma uvedeným typům, tj. hypotékám (účelovým) a úvěrům ze stavebního spoření.

Jaké jsou rozdíly v úrokových sazbách?

Úrokové sazby hypotečních úvěrů se dnes pohybují cca mezi 3,5 % až 4 % p.a. Záleží na nabídce konkrétní banky, délce fixace úrokové sazby, hodnotě LTV (tj. poměr výše úvěru a hodnoty nemovitosti - např. 70 %, 85 %, 90 %, 100 %) a bonitě (schopnosti splácet) žadatele.

U úvěrů ze stavebního spoření je to trochu složitější. Stavební spořitelny totiž nabízí dva typy úvěrů.

Prvním typem jsou úvěry ze stavebního spoření, které se úročí sazbami od 3 % p.a. a často jsou zajímavější než sazby hypotečních úvěrů. Splnění podmínek pro přidělení takového úvěru ale není snadné. Smlouva o stavebním spoření, ze které se úvěr žádá, musí již běžet alespoň 2 roky, musí na ní být naspořeno min. 40 % (u některých tarifů již 35 %) cílové částky a musí být dosažená určitá výše hodnotícího čísla (parametr, který ukazuje, jak intenzivně se spořilo). Ve většině případů tyto podmínky nejsou dosažitelné okamžitě, ale je potřeba na jejich splnění nějakou dobu pracovat. Na překlenutí období, než jsou podmínky pro přidělení „řádného“ úvěru splněné, poskytují stavební spořitelny tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry).

Překlenovací úvěry se nabízí v úrokových sazbách od cca 3,8 % p.a. (v případě úvěrů zajištěných nemovitostí). Z těchto úvěrů se hradí pouze úroky (se současnou podmínkou dospořování stavebního spoření) a po přidělení „řádného“ úvěru ze stavebního spoření se jím (a naspořenými prostředky) překlenovací úvěr splatí a ve splácení se pokračuje již pouze v „řádném“ úvěru. Celková nákladovost úvěru od stavební spořitelny je tedy dána zejména délkou trvání překlenovacího (dražšího) úvěru v rámci celého úvěrového případu.

Jaké jsou rozdíly v dalších poplatcích?

U hypotečního úvěru se hradí poplatek za poskytnutí od 0 Kč do cca 0,8 % poskytnuté výše úvěru. Výpočet poplatku se u jednotlivých bank liší. U stavebních spořitelen je zaveden poplatek pouze za poskytnutí překlenovacího úvěru, a to od 0 Kč až do 1 % z výše překlenovacího úvěru. Dalším poplatkem, se kterým je u stavebního spoření potřeba počítat, je poplatek za navyšování cílové částky v obvyklé výši 1 % z navyšované hodnoty (resp. 1 % z výše cílové částky při sjednání nové smlouvy). Co je u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření podobné, je poplatek za ocenění nemovitosti (v případě, že se bude jednat o úvěr zajištěný nemovitostí - u rodinných domů cca 4 - 5 tis. Kč) a poplatek za vedení úvěrového účtu (cca 150 - 250 Kč měsíčně).

Jaké zajištění (ručení) úvěru bude banka vyžadovat? Kolik si mohu maximálně půjčit? Co všechno mohu úvěrem financovat? Co všechno budu muset bance doložit? Jak je to s čerpáním a splácením úvěru? A jaký úvěr pro rekonstrukci zvolit? Odpovědi najdete v lednovém čísle časopisu Dům a zahrada, které je tentokrát hlavně o rekonstrukcích. Časopis je v prodeji od 13.12.2011.