Jak vzniká dřevomorka? Vlhkem. Pokud je dřevo vlhké, například na něj zatéká, kondenzuje u něj voda apod., mohou začít růst dřevokazné houby, kterých je mnoho druhů. Ty způsobují mnoho chorob dřeva, které dřevo rozkládají, snižuje se tak jeho pevnost, což může narušit celou konstrukci.

Typy dřevokazných hub

Dřevomorka (Serpula lacrymans) patří mezi takzvané hnědé dřevokazné houby. Těch druhů je více a rozdělují se na to, jak působí na dřevo, což jim dává jejich charakteristické zbarvení.

Bílá hniloba – například troudnatec kopytovitý či choroš šupinatý

Hnědá (červená hniloba) – např. pevník krvavějící, sírovec žlutooranžový nebo právě dřevomorka domácí. Dřevomorka má nahnědlou barvu s bílými okraji, je měkká a její povrch je jako výtrusnice hřibu.

Zatímco choroš šupinatý najdeme spíš v lese, dřevomorka se ve volné přírodě prakticky nevyskytuje. V lidských obydlích ji však můžeme najít nejčastěji.

Šíření je rychlé

Dřevomorka je neskutečně odolná a rychlá houba. Zbavit se jí dá jen velmi problematicky. Dokáže se totiž rozmnožovat jak výtrusy, tak i pomocí rhizomorf, což jsou vlastně dlouhá tenká vlákna podhoubí. Ta dokážou prorůst klidně i zdí, a i když na povrchu dřevomorku zlikvidujete, z rhizomorf může vyrůst celá znova.

Dřevomorka roste za den o pět až deset milimetrů a za rok dokáže povyrůst na délku až o dva metry.

Jak s ní bojovat

Pokud dřevomorku (ale i jiné dřevokazné houby) najdete, boj bude dlouhý a obtížný. Dodržujte tyto kroky:

1) Najděte a vyřešte důvod, proč dřevomorka vznikla. Potřebuje vlhkost dřeva mezi 15-30 %. Pod touto hodnotou nemá podmínky pro život, nad ní se už nerozvíjí, ale je tu prostor pro jiný druh hub.

2) Napadené dřevo odřízněte. Odborníci říkají, že byste měli odříznout dřevo až jeden metr od napadeného místa.

3) Dřevo s dřevomorkou spalte. Ale daleko od obydlí a v co nejvyšším žáru. Dřevomorka totiž při spalování uvolní výtrusy a ty unášeny teplým proudem se rozptylují do okolí. Je lepší napadené dřevo katalyticky spálit v pecích, ale kdo to na chatě udělá, že?

4) Všechno dřevo natřete chemickou fungicidní ochranou – například Lignofixem, Bochemitem apod.

5) Omítku či zdivo očistěte a injektáží napusťte přípravkem proti houbám. Kde to jde, je možné použít letlampu a teplem rhizomorfy zničit. Bezpečnější ale je zeď rozebrat a vyzdít znova.

6) Pokud všechno selže, je možné použít mikrovlnnou sanaci, což je odborný zásah, při kterém se pomocí mikrovln zahřeje houba na teplotu, při které umírá.

Zdroj: Dřevostavitel.cz, krovy-sanace