Každý občan České republiky má jedno místo trvalého pobytu – v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Takový objekt je označen číslem popisným či evidenčním. Ačkoliv není změna trvalého pobytu nijak složitá, musíte si současně vyměnit také osobní doklady. Které musíte měnit? A které zůstanou stejné?

Nejprve zajděte na úřad

Nejprve zajděte na ohlašovnu v místě vašeho nového trvalého bydliště (obecní či městský úřad). Ze všeho nejdřív vyplníte „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte 50 Kč. Bude vám ustřižen roh občanky a vydán prozatímní doklad. Tím je žlutá kartička „Potvrzení o změně trvalého pobytu“. Na ní budete mít uvedeny obě adresy.

Novou adresu je třeba doložit. Kupní smlouvou, případně nájemní smlouvou. V případě kupní smlouvy musíte být v době změny trvalého bydliště zapsáni v katastru. Pokud nemáte žádný dokument, který by dokázal, že v nemovitosti žijete, můžete doložit úředně ověřené potvrzení o souhlasu oprávněné osoby s ohlášením změny místa TP (trvalého pobytu). V případě nájmu nepotřebujete souhlas majitele nemovitosti, v případě podnájmu ano.

Nový občanský průkaz

Do 15 pracovních dnů musíte zažádat o vydání nového občanského průkazu. Poplatek platit nebudete. Nový průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů.

A co řidičský průkaz?

Na úřad s sebou nezapomeňte vzít i osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz. Nový ŘP potřebovat nebudete. Kvůli změně v registru vozidel musíte úřad navštívit do 10 pracovních dnů. Zde se platí správní poplatek 50 Kč. Dostanete nový malý techničák a na velký budou údaje doplněny.

Zdravotní pojišťovna

Do 30 dnů od změny trvalého bydliště musíte tuto skutečnost nahlásit své zdravotní pojišťovně. A to i v případě, že si může pojišťovna změny provést sama díky registrům.

Živnostenský úřad

Změnu trvalého bydliště není třeba hlásit živnostenskému úřadu. Myslete však na to, že sídlo podnikatele zůstává na staré adrese, a proto musíte novou adresu nahlásit do 15 dnů na jakémkoliv živnostenském úřadě. Za změnu zaplatíte 100 Kč.

A co dál?

V případě, že pobíráte důchod, je třeba změnu adresy nahlásit na ČSSZ. Pokud jste v evidenci úřadu práce, máte na nahlášení změny 8 dnů. Mezi další místa, kde byste měli nahlásit změnu, patří také:

  • banky a další finanční instituce, kde máte účty či úvěry,
  • dodavatelé energií (elektřina, plyn),
  • pojišťovny, kde jste pojištěni vy nebo váš majetek,
  • ošetřující lékaři,
  • zaměstnavatelé či školy,
  • pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky),
  • telefonní operátor,
  • finanční úřad.


Zdroj: penize.cz, finance.cz