Balkony často mají už své odžito a potřebují renovaci. Především podlahy potřebují odizolovat, aby do nich nezatékalo a neničila se jejich stavební konstrukce. Hlavním problémem při renovacích balkonů a lodžií totiž bývá zvýšení povrchu o novou vrstvu. Někde totiž nejde položit hydroizolaci a dlažbu, protože by se podlaha zvedla příliš a nešly by otevřít dveře. Proto k renovaci můžeme použít speciální PUR pryskyřičné nátěry. Ty ve výsledku navyšují povrch pouze o několik milimetrů. Zároveň jsou ale pevné a skvělé na údržbu.

„Systémy PUR jsou vhodné k použití i na renovaci starých asfaltových pásů, poškozené PVC izolační fólie, nefunkčních akrylátových nátěrů nebo lze jimi renovovat původní dlažbu balkonů či teras. Polyuretanovými systémy můžete vyřešit i jiné části domu, jako jsou například vnitřní chodby nebo suterénní prostory,“ doporučuje ing. Pavlína Sobotíková, market manager divize Weber, společnosti Saint-Gobain.

Čím je PUR systém jedinečný, je jeho variabilita. Možných úprav povrchu je hned několik. Můžete využít standardních nátěrů (weberdry PUR coat pro pochozí zatížení a weberdry PUR coat traffic pro pojízdné plochy), protiskluzových povrchů (zde je v předposlední vrstvě systému použit zásyp křemičitým pískem) nebo lze použít dekorativní chipsy (akrylový chips v několika barevných provedeních).

Renovace krok za krokem

Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
1) Balkonový okapový profil k betonovému podkladu přikotvíme celoplošným položením do vrstvy cemento-epoxidového tmele weberrep 766.


Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
2) Děrované kotvení balkonového profilu překryjeme vrstvou cemento-epoxidového tmele weberrep 766, s přesahem 15 cm do okolní plochy.


Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
3) Po vytvrdnutí tmele weberrep 766 (24 hodin) na jeho povrch natřeme permanentně elastický polyuretanový nátěr s vlákny weberdry PUR detail.


Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
4) Celou plochu balkonové desky natřeme weberprim EP 2K, penetrací pod polyuretanové nátěry.Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
5) Po zaschnutí penetrace (6-12 hodin) natřeme napenetrovaný povrch vodotěsnou membránou weberdry PUR seal ve 2 vrstvách. Technologická přestávka mezi vrstvami je 12-18 hodin.


Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
6) 12 hodin po aplikaci vodotěsné membrány weberdry PUR seal provedeme 1 vrstvu ochranného nátěru weberdry PUR coat.


Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
7) Ihned po dokončení nátěru weberdry PUR coat (musí být ještě nátěr mokrý) do něj provedeme vsyp dekoračních chipsů webersys epox chips.


Balkon Autor: Saint-Gobain Autor: Saint-Gobain
8) 12 hodin po dokončení dekoračního vsypu provedeme průhledný ochranný polyuretanový nátěr weberdry PUR trans. Nátěr se nanáší ve 2 vrstvách s technologickou přestávkou 12 hodin mezi vrstvami.