Maliníku se obecně nedaří v jílovitých, zamokřených ani vápenitých půdách s obsahem chloru. Prospívají naopak v písčitohlinité či hlinité zemině s mírně kyselou reakcí a k násadě plodů potřebují i dostatek slunce. Na zastíněných stanovištích vytvoří košaté křoví, ale plodit budou o poznání méně. Bohatou úrodu je v každém případě potřeba podpořit správně provedeným řezem ve správnou chvíli.

Už během vegetace průběžně odstraňujeme slabé a suché výhony, které by rostlinu jen zbytečně vysilovaly a stínily by dozrávajícím plodům. Ten zásadní, radikální řez však provádíme až později na podzim, případně v předjaří. Záleží přitom na tom, zda pěstujeme odrůdu letní, nebo stále plodící, které se také říká "remontantní".

Maliník Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Letní odrůdy

Letní maliníky plodí jen v létě na letošních výhonech, které po odplození uhynou. Řez letních odrůd je proto jednodušší v tom, že všechny šlahouny můžeme odštípnout kleštěmi těsně u země a nadobro odstranit. Až začnou na jaře zase růst, bude je nutné prořezat, aby si vzájemně nestínily a zbylo mezi nimi zhruba 20 cm místa. Ponecháváme jen ty nejzdravější a nejsilnější výhony.

Remontantní odrůdy

Stále plodící odrůdy maliníků mohou plodit jak brzy v létě, tak potom ještě jednou na přelomu srpna a září. V řezu je to s nimi ale složitější. Měli bychom u nich rozlišit jednoleté šlahouny od těch dvouletých a zbavit se všech, které už mají odplozeno. Odstraníme také všechny výmladky a slabé či nemocné šlahouny a necháme jen několik silných výhonů, jež opakovaně ponesou plody příští rok. Ponechané výhony by se neměly zkracovat, mohlo by to ohrozit jejich plodnost.

Maliník Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Je třeba ale dodat, že mnozí zahrádkáři se s tím nepářou a seříznou výhony všechny. Remontantní odrůdy tak pěstují stejným způsobem jako jednoleté, aniž by to mělo vliv na výnosnost. Názory se liší i ohledně načasování řezu - někdo řeže už v listopadu, jiný čeká až do února s tím, že kořenový systém do sebe přes zimu vtáhne živiny odumřelých nadzemích částí. Je tedy na vás, pro jaký postup se rozhodnete a co se vám osvědčí.