Podle poznatků společnosti CENTRAL GROUP, která stojí na prvním místě na trhu rodinných domů a parcel v České republice, se v současné době v oblasti nabídky a poptávky bydlení projevuje několik zřetelných trendů: 1. Trh bydlení je na vzestupu – a to zejména v Praze To potvrzují nejen oficiální statistické údaje, ale i nárůst prodejů nových domů, bytů a parcel nejen u společnosti CENTRAL GROUP, ale i u dalších developerů. Lze říci, že zhruba 50% nabízených rodinných domů a bytů je prodáno ještě před započetím výstavby, dalších 40% v průběhu realizace a zbývajících zhruba 10% si najde svého kupce po dokončení. Tato čísla se liší podle toho, o jakou lokalitu se jedná. Například v Praze 4 – Libuši bylo všech nabízených 44 rodinných domů kompletně prodáno již několik měsíců před zahájením výstavby. 2. Nejlépe se prodávají domy s pozemky do 4 milionů a byty do 30 tisíc Kč/m2 Podle zkušeností společnosti CENTRAL GROUP je v Praze největší zájem o rodinné domy s pozemky v cenách 2,5 – 4 miliony korun. U bytů činí magická cenová hranice 30 tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy. Samozřejmě se prodávají i dražší domy a byty, ale jen v dobrých lokalitách. 3. Lidé se stále více orientují na dobré lokality Dávno jsou pryč doby, kdy si spousty lidí v zapadlých vesničkách v širokém okolí Prahy kupovali pozemky a stavěli velké domy. Pokud se nejedná o dobrou prestižní lokalitu nejlépe obklopenou lesem, jsou tyto nemovitosti dnes prodejné jen s výraznou ztrátou. Jejich prodejní cena zdaleka nepokryje ani vstupní náklady na pořízení pozemku a stavby a o nějakém výnosu už vůbec není možno hovořit. Naproti tomu na pořízení nemovitosti i v průměrné lokalitě v Praze se nedá prodělat. V dobrých lokalitách je koupě nemovitosti vysoce zisková. Pravdou je, že v dobrých lokalitách je pořizovací cena především kvůli pozemku vyšší. Výrazně vyšší je však také výnos. Na to, zda lokalita je považována za dobrou nebo nikoliv hraje vliv především image lokality z hlediska tradice rezidenčního bydlení, dále prostředí, zeleň a dopravní dostupnost. 4. Stále více lidí si pořizuje nové bydlení jako investici před vstupem země do EU V předchozích letech si lidé kupovali nové bydlení především k řešení vlastní bytové situace. Nyní výrazně roste procento těch klientů, kteří mají bydlení zajištěno a nový dům, byt nebo parcelu si pořizují jako výhodné uložení volných finančních prostředků. Při současných nízkých úrokových sazbách se skutečně nevyplatí mít peníze uloženy v bance. Naproti tomu investice do koupi nemovitosti v perspektivní rozvojové lokalitě může v řadě případů přinést roční výnos kolem 20%. Rovněž roste počet těch klientů, kteří si pořizují více nemovitostí. Hlavními důvody těchto investic je jednak vysoký výnos, nízké riziko a předpoklad dalšího výrazného růstu ceny s přibližujícím se vstupem země do Evropské unie. 5. Lidé stále více k pořízení nového bydlení využívají úvěry V současné době zhruba polovina všech prodejů u společnosti CENTRAL GROUP je prostřednictvím úvěru. To je dáno jednak zásadním snížením úrokových sazeb a jednak větší ochotou lidí se dlouhodobě zadlužit. Život s hypotékou se nyní zejména pro mladší lidi stává stejnou samozřejmostí jako je tomu v západních zemích. V současnosti si často berou hypotéku i lidé, kteří mají dostatek vlastních finančních prostředků, ale úvěr se jim vyplatí. Zájem o úvěrové financování stále roste a na tom nic nezměnilo ani snížení státní podpory. 6. Roste zájem o kombinované financování s možností nemovitosti na protiúčet Nabídnout kvalitní dům nebo byt za dobrou cenu dnes již nestačí. Lidé stále více vyžadují komplexní servis, který zahrnuje i zajištění financování „na klíč“. Ve snaze vyjít tomuto trendu vstříc, nabízí společnost CENTRAL GROUP v současné době nejširší možnosti financování nového bydlení na trhu. Vybírat je možno z 16 způsobů platby. Výše ceny nemovitosti se liší podle termínu jejího splacení. Základní cenou je cena 1, kdy klient v případě zájmu platí větší část ceny na začátku. Naproti tomu při ceně 4 se hradí 10% ceny při podpisu smlouvy a zbytek až při předání dokončeného domu nebo bytu. Nebo je možno si zvolit cenu 6, kdy se 10% ceny hradí při podpisu smlouvy, 20% při předání dokončeného domu nebo bytu a zbývající část kdykoliv do 1 roku od předání. -Mgr. Dušan Kunovský, LL.M., CENTRAL GROUP a.s.-