Především musíme nejdřív definovat, co je výhřevnost. Jde o chemicko-fyzikální veličinu, která udává, kolik palivo uvolní energie spálením jedné jednotky (obvykle 1 kg). Možná se někde v datech dočtete ještě o spalném teplu. To je ovšem veličina, která následně k hodnotě připočítává měrné skupenské teplo páry. My ovšem tuto hodnotu zanedbáme, protože jde o kotle, nikoli kogenerátory. Předpokládáme tedy, že všechna pára vystupuje komínem ven. Čím větší výhřevnost, tím za stejných podmínek kotle potřebujete méně paliva na ohřátí vody.

Není univerzální číslo

Výhřevnost paliv je různá, i když jde o to samé palivo. Například uhlí má různé vlastnosti. Hnědé uhlí z dolů Bílina, které je na našem trhu asi nejrozšířenější, ve formě Kostka 2 má výhřevnost 17 995 kJ/kg, zatímco stejný typ hnědého uhlí ze Sokolovské uhelné má 14 911 kJ/kg (zdroj: tzb-info.cz). Stejně tak je různá výhřevnost dřeva v závislosti na jejich obsahu vody apod.

Výhřevnost pak dále musíte porovnávat s účinností kotle a cenou za jednotku paliva. Samozřejmě, že do hry také vstupuje pořizovací cena kotle. To jsou ovšem veličiny, které jsou dané především trhem. My se budeme zabývat veličinou, která je daná přírodními zákony.

Od 10 000 kJ/kg

Výhřevnost by měla být dodavatelem garantována. Například uhlí nebo peletky by tuto hodnotu měly mít určitě. Těžko samozřejmě budete vyžadovat výhřevnost po dodavateli dřeva. Přesto můžete například zjistit vlhkost dřeva, takže orientačně tuto hodnotu zjistit můžete.

Podívejme se tedy na orientační hodnoty výhřevnosti jednotlivých tuhých paliv:

Dřevo

 • Jehličnaté dřevo – vlhkost 40 % > 10 000 – 12 000 kJ/kg
 • Jehličnaté dřevo – vlhkost 15 % > 13 000 – 16 000 kJ/kg
 • Listnaté dřevo – vlhkost 40 % > 10 000 – 14 000 kJ/kg
 • Listnaté dřevo – vlhkost 15 % > 12 000 – 15 000 kJ/kg

O tom, kterým dřívím topit, jsme měli samostatný článek:

Čtěte také

Dřevo

Čtěte také

Jakým dřívím topit

Topíme dřevem

Uhlí a jeho deriváty

 • Hnědé uhlí > 10 000 – 19 000 kJ/kg
 • Černé uhlí > 21 000 – 31 000 kJ/kg
 • Koks > 23 000 – 30 000 kJ/kg
 • Brikety > 19 000 – 26 000 kJ/kg

Biomasa

 • Slaměné brikety > 12 000 – 16 000 kJ/kg (dle vlhkosti slámy)
 • Dřevěné brikety > 17 000 – 19 000 kJ/kg
 • Rašelinové brikety > 19 000 – 20 000 kJ/kg
 • Dřevěná štěpka > 15 000 – 17 000 kJ/kg
 • Dřevěné pelety > 15 000 – 18 000 kJ/kg
 • Slámové pelety > 14 000 – 17 000 kJ/kg
 • Slámové pelety z olejnin > 18 000 – 19 000 kJ/kg
 • Kukuřičné pelety > 14 000 – 17 000 kJ/kg

Titulní foto: Thinkstockphotos.com