Tepelná čerpadla

Nová generace tepelných čerpadel typu vzduch/voda využívá tepelné energie ze vzduchu. Mezi jejich výhody patří nižší pořizovací náklady, protože odpadla nutnost podzemních vrtů nebo zemních kolektorů. Díky moderní technologii disponují tato čerpadla vysokým topným faktorem, a to i za nízkých venkovních teplot, nižší hlučností a menšími rozměry. Bez problémů mohou také ohřívat vodu pro domácnost, případně vodu v bazénu, a v létě odebírat teplo z vnitřního prostoru, tedy fungovat jako klimatizace. Dá se říci, že moderní inverterové klimatizace pracují na úplně stejném principu, rozdíl je v tom, že tepelné čerpadlo ohřívá jako topné médium vodu, klimatizace pracuje v režimu teplovzdušného vytápění. Většina výrobců nabízí provedení ve dvou variantách, tepelné čerpadlo dělené (split) nebo monoblok. Split provedení se skládá z venkovní jednotky (výparníku) a Autor: archiv výměníku umístěného uvnitř budovy. V provedení monoblok je výměník integrovaný do venkovní jednotky, tím je dosaženo zjednodušení a zlevnění celého systému, avšak vyžaduje venku více prostoru.

Termické solární panely

Zejména díky programu Zelená úsporám vzrostl zájem o termické solární panely pro ohřev vody a podporu vytápění v domácnosti. Řada výrobců tepelných zařízení, ale i někteří výrobci střešních krytin nabízejí ke svým produktům výhodné sety solárních panelů. Tyto sety obsahují nejen vlastní kolektory, ale i další potřebné součásti, tedy obvykle zásobník teplé vody, regulaci, čerpadlo, expanzní nádobu a příslušné ventily. Výkon sad je závislý na počtu osob v domácnosti, případně velikosti vytápěné plochy. Zájemce může volit sadu k doplnění stávajícího systému vytápění nebo variantu, která nahradí existující tepelný zdroj. Někteří výrobci nabízejí nové modely kotlů, které již obsahují přípravné zařízení pro pozdější připojení solárních panelů.

Všechna tato zařízení potřebují určitý prostor, proto trend směruje ke kompaktním řešením, která ušetří místo v domě. Novinkou jsou jednotky „vše v jednom“. Kompaktní jednotka obsahuje solární zásobník, čerpadlovou skupinu, expanzní nádoby, regulaci a ventily, napojení na solární kolektory a kondenzační plynový kotel nebo elektrokotel, vše v jedné skříni.

Elektrické vytápění

Elektrické velkoplošné (podlahové, stropní, stěnové) vytápění patří k poměrně efektivním způsobům vytápění, na rozdíl od elektrických přímotopů, ale i elektrických kotlů. Je zejména vhodné pro domy s nízkou tepelnou ztrátou, kdy celková spotřeba elektrické energie na vytápění je nízká. Z hlediska investičních nákladů patří mezi nejlevnější, jeho instalace je jednoduchá. Elektrické podlahové vytápění je výhodné pro rekonstrukce a přestavby díky malé tloušťce topných rohoží, fólií nebo kabelů. Elektrické podlahové vytápění nevyžaduje odstranění stávající podlahy. Jednou z významných výhod je dokonalá regulace, díky ní jsou uživatelé schopni plně přizpůsobit svůj topný režim měnícím se podmínkám. Pro všechny typy elektrického vytápění platí, že v domácnosti všechna spotřebovaná energie je v takzvaném nízkém tarifu. Tento fakt je, vzhledem k rostoucímu vybavení domácností elektrickými spotřebiči, opět významným zdrojem úspor celkových nákladů na provoz domu.

Pevná paliva – automatické kotle na biomasu

Autor: archiv Zařízení spalující biomasu, tedy dřevo a produkty z něj, případně obilí. Předností moderních kotlů na pevná paliva z obnovitelných zdrojů je vysoká účinnost a snadná obsluha a údržba. Samozřejmostí je vybavení elektronickou regulací. Účinnost zplyňovacích (pyrolitických) kotlů na dřevo přesahuje 80 %. Základem zplyňovacího kotle je těleso svařené z ocelových plechů, v horní části se nachází násypná šachta, ve které se dřevní hmota ohřívá a vysouší. Zplynovací tryska odděluje dolní část, ve které je umístěna spalovací komora. Uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním vzduchem a následně shoří ve spalovací komoře, tento proces způsobuje vysokou účinnost kotle. Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Mezi další výhody patří možnost spalovat velké kusy dřeva, jednoduché čištění, velký zásobník paliva, a tedy dlouhá doba hoření.

Automatické kotle na dřevní pelety dosahují účinnosti kolem 90 %. Plně automatický provoz včetně zapalování, elektronicky řízený a programovatelný provoz, modulace výkonu a jednoduché čištění řadí tyto kotle mezi zařízení s vysokým komfortem obsluhy. Provoz kotlů spalujících dřevní štěpku patří z hlediska nákladů na palivo k nejlevnějším vůbec. Moderní kotle vynikají automatickým provozem a snadnou údržbou podobně jako kotle na pelety, i jejich účinnost se pohybuje kolem 90 %.

Mezi novinkami najdeme kotle kombinované, určené pro spalování více druhů paliva. Jsou to například kotle pro kombinované spalování dřeva a dřevních pelet, pelet a obilí, kombinované kotle na zplynování dřeva a spalování pelet, zemního plynu nebo extra lehkého topného oleje, případně kotle pro kombinované spalování dřeva, uhlí, koksu nebo pelet. Jedná se o kotle s více spalovacími komorami, případně možností výměny hořáků pro jednotlivá paliva.

Monika Smekalová, Dům a zahrada 2/2011

Foto: www.thinkstock.cz, archiv firem

V březnovém čísle časopisu Dům a zahrada dále najdete: Autor: archiv

  • Hlavní téma: Montované domy
  • Stavební spoření: praktické tipy a vychytávky
  • Jan Rampich o venkovském a městském obydlí
  • Oranžová v interiéru: pokračování nové rubriky architektky Haroldové
  • Topení pro 21. století
  • Slavné vily
  • Zahrady ve svahu
  • Dárek v podobě osmdesátistránkového časopisu vychytaných receptů Co dům dal

Březnové číslo časopisu Dům a zahrada je v prodeji od 15. února 2011.