Stal se totiž takový problém. Najednou se objevovaly u různých značek tepelných čerpadel jiné normy.

„Řekl bych, že patrně je aktuální norma EN 14 511, ale najednou se jinde objevují čísla jako EN 255 a firmy se na ně odkazují. Navíc jsem nepochopil, jak se definuje SCOP, a norma o tom mlčí. Kde tedy můžu najít ty správné informace, prosím. Petr Milec“ (redakčně zkráceno)

Ano, máte naprostou pravdu – základní normou je EN 14 511 „Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu“. Překlápí do českého prostředí evropskou normu EN 16147:2017.

Pokud někdo udává normu EN 255, jde o normu starou, podle které se počítalo s rozdílem teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému 10 °C (podle nové je to jen 5 °C). A tak je dle této starší normy nižší teplota na zpátečce z topného systému, tedy tepelné čerpadlo pak má o něco vyšší výkon i topný faktor. To je asi hlavní důvod, proč to firmy uvádějí, byť musíme přiznat, že rozdíl teplot 10 °C více odpovídá reálnému provozu. Proto je možné někde najít parametr 0/35 - 25 (EN 14 511). To znamená, že čerpadlo bylo sice měřeno podle nové normy, ale rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému je 10 °C jako u staré normy.

Pokud jde o SCOP, pak máte pravdu, že v rámci EN 14 511 je řešen pouze COP. Pro sladění výpočtu SCOP je tu norma EN 14825 „Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti“.


Zdroj: tzb-info.cz, abeceda-cerpadel.cz