Hypotéky se téměř na celém světě staly nejběžnějším zdrojem k získání nového bydlení. Kdežto v České republice prožívají jakousi renesanci, neboť se k nám vrátily koncem roku 1995 a zatím jsou ještě v plenkách. Přestože již trochu povyrostly doposud neplní své hlavní poslání, jejich podmínky jsou pro mnohé stále nedostupné. Ale přesto, kdo o hypotéce již dlouho uvažuje, neměl by moc váhat. Letošní rok se zdá být v tomto případě velice výhodný, protože úroky klesly v některých případech už pod osm procent, přičemž státní podpora zůstává čtyř procentní. Ovšem výše státní podpory závisí na průměrné sazbě dotovaných úvěrů v předchozím roce. Klesá, když se průměr podpořených hypoték sníží pod deset procent. Dá se tedy očekávat pro další rok, že se státní dotace úroků sníží. Stát zatím dotuje jen novou výstavbu. Podpora vztahující se na koupi a rekonstrukci starších domů a bytů již obsahuje schválená státní bytová politika, která dosud vyhlášena a ani není jisté, zda se stihne vše připravit a zrealizovat do praxe ještě letos. Ale v každém případě, kdy se rozhodneme požádat o hypoteční úvěr, bychom měli vědět, co vše musíme jako budoucí klient splňovat. Následující podmínky platí pro Českomoravskou hypoteční banku, ale ve své podstatě se od ostatních bank příliš neliší. Tak tedy o hypotéku může požádat a také získat každý občan České republiky nebo Slovenské, pokud žadatel nebo jeho manžel či manželka má trvalý pobyt na území České republiky. Hypotékou je možno financovat nákup, koupi, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a údržbu nemovitosti. Koupi stavebního pozemku lze hypotékou hradit jen v tom případě, že je součástí investičního záměru na něm výstavba nemovitosti. Prostřednictvím hypotéky je rovněž možno uhradit podíl právnické osobě, která byla založena za účelem výstavby nebo koupě nemovitosti, vypořádat dědictví nebo společné jmění manželů a splatit úvěr použitý na investice do nemovitosti. Ovšem dotovaná je jen hypotéka na novou výstavbu. Je dobré si uvědomit, že banka nám neposkytne hypotéku jen za příslib. Poskytne ji jen tehdy, může-li klient zaručit, že o své peníze peněžní ústav nepřijde. Ručit se dá bytem, rodinným domem, rekreační chatou či chalupou, stavebním pozemkem s následnou výstavbou nemovitosti, ve vybraných případech bytovým domem, garáží, případně i vybavením, které je součástí uvedených nemovitostí. Může jím být například bazén, bezpečnostní zařízení, vestavěná kuchyňská linka, sauna a podobně. Výše úvěru je omezena hodnotou zastavených nemovitostí, ale maximálně do 70 procent této hodnoty. Samozřejmě banka posuzuje i schopnost klienta úvěr splácet. Nejnižší hodnota úvěru je 100 tisíc korun. Splatný je pět až třicet let; státní podpora se však poskytuje jen 20 let. Úvěr je nutné uhradit nejpozději do 70 let žadatele. Úrokové sazby se stanovují individuálně, výchozí úroveň stanovuje banka formou oznámení. Doba platnosti vyhlášené úrokové sazby se stanovuje na rok nebo pět let. Některé banky však volí odlišný postup a garantují jednotnou úrokovou sazbu na více let. Úvěr se čerpá bezhotovostně, na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě, na účet stavební firmy provádějící výstavbu, na účet věřitele uvedený ve smlouvě o úvěru, půjčce na investici do nemovitosti. Staví-li stavebník svépomocně, pak případně na účty příjemců úhrad uvedených na fakturách. Po předchozí dohodě klienta s bankou může být v případě financování stavebních prací část finančních prostředků z hypotéky převedena na účet klienta po předložení dokladů o zaplacení. Hypotéka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách, které zahrnují úrok i jistinu. Pokud se čerpá úvěr postupně, jsou do jeho vyčerpání hrazeny pouze úroky z aktuálně vyčerpané částky úvěru. Úvěr je vždy zajištěn zástavním právem banky k nemovitosti ležící na území České republiky, jejíž výsledná obvyklá cena stanovená bankou musí být minimálně ve výši 143 procent hodnoty hypotečního úvěru. Výslednou obvyklou cenu nemovitosti banka stanovuje na základě znaleckého odhadu. Banky je mohou stanovit různě, v každém případě však požadují, aby klient prokázal schopnost splácet hypotéku. U Českomoravské hypoteční klient prokazuje svou schopnost tak, že po odečtení nezbytných výdajů mu musí zbýt částka potřebná minimálně na splátku hypotéky s finanční rezervou ve výši 25 procent splátky hypotečního úvěru. Dále je nutné doložit vlastní zdroje ve výši minimálně 20 procent potřebné na realizaci záměru. Banka dále požaduje pojištění zástavy nejméně ve výši nové reprodukční ceny nemovitosti stanovené bankou s vinkulací pojistného plnění v její prospěch.