Ostatně nedodržení několika pravidel znamená, že na velkém formátu je každá chyba vidět. Přesto je velký formát bez množství spár stále žádanější. A tak jsme se zeptali přímo ve firmě Rako, kde jsou na to odborníci, jak se to vlastně dělá. Tady je návod:

1) Podklad

Betonový podklad musí být vyzrálý minimálně 28 dnů a měl by mít zbytkovou vlhkost menší než 5 %. U anhydritů je nutno dodržet zbytkovou vlhkost pod 0,5 % a u podlahového topení pod 0,3 %. Podklad musí být pevný, zbavený nečistot a nerovností. Pro sjednocení savosti podkladu použijeme penetraci (např. RAKO SYSTEM PE 202) v příslušném ředění.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

2) Vyrovnání podkladu

Pokládka velkoformátové keramiky do tenkého lože klade vysoký nárok na vyrovnání podkladu. Vyrovnání zajistíme stěrkami či samonivelačními hmotami. Po penetraci podkladu ideálně použijeme pro vyrovnání podlah samonivelační hmotu s optimálním rozlivem.

3) Rozvržení spárořezu

Tento krok je jeden z nedůležitějších před samotnou pokládkou. Pro důsledné vyměření pokládky u stěn i podlah je vhodný křížový laserový zaměřovač.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Při zaměření také můžeme použít značkovací šňůru, tzv. brnkačku.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Při zaměření spárořezu u stěn pečlivě dbáme na zásady dořezů v rozích, které by neměly být menší než ½ formátu. U podlahy dodržujeme konstrukční a objektové dilatace v podkladu, které se nám promítnou do spárořezu v celé její šířce. Důležité je důsledně proměřit 1. řadu.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obklady vyskládat do plochy na sucho a varianty designu prostřídat. Platí pro design kamene, dřeva atd. pro maximální vyznění kresby materiálu.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

4) Lepení velkoformátové dlažby

Při pokládce velkoplošných keramických dlaždic a obkládaček (od formátu 45 x 45 cm) v exteriéru i interiéru je nutno zvolit lepidlo minimálně třídy C2/S1 a nanášet jej oboustranně – jak na podklad, tak i na rub dlaždice (buttering-floating). Ideálně se hodí lepidla RAKO SYSTEM AD 531 MAX, eventuálně AD 530, s vysokou přídržností a flexibilitou.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Na podkladu vytvoříme zubovým hladítkem profilovaný povrch, na rubu dlaždice pak hladký povrch o maximální tloušťce vrstvy 3 mm. Tím bychom měli zajistit 100 % pokrytí styčné plochy dlaždice lepidlem. Oboustranné lepení zároveň snižuje riziko vzniku vzduchových dutin, které jsou nežádoucí z důvodu snížení přilnavosti. V exteriéru zde navíc dochází k vysrážení vody, jejímu zmrznutí a následnému odtržení dlažby.

Pro zajištění rovinnosti pokládky velkoplošných dlaždic doporučujeme použít vyrovnávací spony. Šířku spáry, kterou zajistíme distančními křížky nebo klínky, neděláme užší než 2 mm. Tolerance rovinnosti nášlapné vrstvy pokládky u prostor pro trvalý pobyt osob je podle ČSN 74 4505 +/- 2 mm na délce 2m lati.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Při manipulaci s velkoformátovými dlaždicemi nám usnadní manipulaci speciální přísavky.

5) Spárování

Spárovat je možné obklady až po vyzrání lepidla, a to minimálně po 2 dnech od nalepení obkládaček, u slinutých nenasákavých dlaždic po 3-4 dnech. Pro spárování položené keramiky použijeme flexibilní hmotu GF DRY, popřípadě GF BIO.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Samozřejmostí pokládky, stejně jako u všech dalších formátů, je důsledné provedení obvodových dilatačních spár (přechody stěna/podlaha a stěna/stěna). Větší plochy interiérů pak rozdělujeme na čtverce nebo obdélníky mezilehlou dilatační spárou o délce strany v rozsahu 6 - 7,5 m. V exteriéru, u velkých formátů, tmavých výrobků a u podlah, které jsou tepelně namáhány (např. podlahové topení, terasy, balkony, fasády), pak by měla být délka strany v rozsahu 2,5 - 3,6 m. Tyto pružné dilatační spáry provádíme až po vyspárování, kde do vyčištěných spár vkládáme pro jejich správnou funkci separační provazec RAKO SYSTEM PES a následně v interiéru silikon ASI a v exteriéru polyuretan SAB.

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako

Pokládka velkoformátových dlaždic Autor: Rako Autor: Rako