Dosažení tepelné pohody v našich domovech má na starosti topný systém, který má za úkol rozvést teplo do jednotlivých místností a dodávat ho v takovém množství, aby se zde teplo i udrželo. Tradičním ústředním vytápěním u nás je teplovodní topný systém s radiátory. Umožní dopravit teplo z libovolného zdroje, jako jsou uhlí, dřevo, elektrokotel, plyn a podobně. Jiné, i když velmi vyspělé topné systémy - například elektrické přímotopy nebo plynové radiátory, tuto možnost záměny paliva neumožňují. Voda je navíc výborné skladovací médium a umožňuje vyrobené teplo uchovat v akumulačních nádržích pro pozdější použití. Co všechno tento „topný systém“ obsahuje a jaké skýtá možnosti pro úspory energie? Regulace topení na kotli První v řade jsou samozřejmě kotle. Soudobé kotle na pevná paliva jsou většinou vybaveny regulací přívodu spalovacího vzduchu. Pro starší kotle je možno dokoupit přímočinný regulátor, který podle teploty vody na výstupu z kotle tahá za řetízek a ovládá dvířka pro přívod spalovacího vzduchu. Cena cca 1.000 Kč podle provedení, úspora paliva 3 - 10%. Plynové a elektrické kotle pracují buď na plný výkon, nebo jsou vypnuté. K ovládání je vhodný prostorový termostat v jedné místnosti (obývací pokoj), často v kombinaci se spínacími hodinami. Ty umožňují nastavit program vytápění na den nebo týden dopředu. Cena se pohybuje od 250 Kč do 5.000 Kč. Některé výrobky pro dodatečnou montáž umožňují dálkový přenos signálu - bez natahování kabelů. Rozvody pro vytápění Tlusté ocelové potrubí zvící dětské paže pro samotížné vytápění se již v nových domech neobjevuje. Oběhová čerpadla protlačí topnou vodu trubičkami nepoměrně menšími. Materiálem potrubních rozvodů jsou ocelové trubky, velkou oblibu získávají rozvody z měděných trubiček. Při instalaci není potřeba těžký a rozměrný svářecí aparát. Trubičky se spojují do potřebných tvarů pájením kapesním plynovým hořákem. Podobně se svařují plastové trubky. Rozvod topení v plastu svádí svou jednoduchostí k svépomocné práci. Konečný výsledek však záleží jak na použitém materiálu a jeho kvalitě, tak na kvalifikaci montéra a na jeho přesnosti. Napoprvé nebývá výsledek pastvou pro oči. Radiátory Topné těleso je posledním článkem, který předává vyrobené a rozvedené teplo do místnosti. Používání klasických ocelových a litinových článkových radiátorů je v rodinných domcích na ústupu. Moderní tělesa jsou užší, kompaktní, mají vyšší výkon a řadu estetických předností. Při volbě netypického teplotního spádu (akumulátor nebo tepelné čerpadlo) musí projektant topná tělesa úměrně zvětšit. Podlahové vytápění je vhodné zabudovat již při stavbě domu. Při dodatečné instalaci se podlaha zvýší asi o 8 centimetrů betonu a tato vrstva současně zatíží stropní konstrukci. Podlahové vytápění je velmi vhodné do vestibulů a místností s keramickými podlahami (koupelny, bazény). Má velkou setrvačnost (v závislosti od druhu podlahy, respektive akumulační vrstvy), a proto se (při změně počasí) špatně reguluje. Izolace Potrubí, které prochází nevytápěnými místnostmi (sklep), je zbytečně ohřívá. I zde je možno ušetřit část vyrobeného tepla. Izolovat lze buď obalením rohoží z minerální plsti, nebo pomocí plastových pěnových hadic. Pracuje se s nimi velmi příjemně a i laik dokáže odvést funkční a vzhledné dílo. Trubice z pěnového polyetylénu se podélně nasazují na trubky rozvodu topení. Podobně je možno izolovat rozvody teplé vody užitkové. Cena pro orientaci 70 Kč/metr. Regulace topení v místnostech Uvádí se, že zvýšení teploty v místnosti o 1oC znamená zvýšení spotřeby paliva o 6%. Je to pravda. Do místností s tepelnými zisky - tedy tam, kde svítí okny slunce, kde se vaří, kde je více osob a elektrické spotřebiče (mandl, televize) není potřebné přivádět další teplo na vytápění. Regulaci na topných tělesech umožní termostatické ventily. Cena instalace na jedno těleso včetně hydraulického vyregulování topné soustavy je 800 až 1.100 Kč/těleso. Výměna ventilů si ale vyžaduje změnu čerpadla, nebo vyregulování topné soustavy. - Juraj Krivošík, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. -


Máte zájem o další informace týkající se možností úspor energie v domácnosti, chtěli byste se dozvědět nezávislé a nestranné informace o možnostech úspor energie, které by vás nic nestáli? Zveme vás na výstavu EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 (9:00 – 18:00) v prostorách Kongresového centra Praha, (stanice metra „C“ Vyšehrad). Organizátorem výstavy je obecně prospěšná společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, a vstup zde je zdarma. Inspiraci, kontakty i radu zde najdou zájemci o informace z oblasti vytápění budov, tepelných izolací, obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetických budov a podobně. K dispozici bude nestranné poradenství, ukázkové exponáty nebo prodej odborné literatury, součástí výstavy bude energetické konzultační a informační středisko, poradenské středisko pro vytápění biomasou, internetová kavárna a podobně. Další informace o výstavě a doprovodné odborné konferenci najdete na internetové stránce www.eebw.cz. Organizátoři výstavy pro vás navíc připravili ve spolupráci s www.tvujdum.cz i soutěž o zajímavé ceny. Soutěž bude probíhat ve dnech 21. 10. – 4. 11. 2002, takže i nadále pozorně sledujte tyto stránky!