Jasan (Fraxinus) – v Evropě hojně rozšířený listnatý mohutný strom s vysoko posazenou korunou, dorůstající až 40 m. Menší kultivary jsou vhodné i do zahrad. Dřevo je kvalitní, požívá se k výrobě hudebních nástrojů, sportovního vybavení, nábytku. Listy a kůra se využívají v léčitelství.