Pravidelné čištění a vymetání komínů by mělo patřit k samozřejmé péči a každoročním povinnostem. Kontrola komínů je dokonce ustanovena jako jedna ze zákonných povinností každého majitele nemovitosti. Jednak tím výrazně snížíte riziko požáru, ale kromě toho se tím můžete vyhnout velké pokutě, kterou byste dostali v případě požáru kvůli své nedbalosti. Většinu požárů komínů totiž způsobí buď jejich nevyčištění a nevymetení, anebo neodborný zásah při jejich vymetání.

Přestože nás pravidelně odborníci včetně hasičů informují prostřednictvím médií, mnoho lidí tuto pravidelnou péči zapomíná provádět nebo ji podceňuje. Přitom v minulém roce vyjeli hasiči k 1074 požárům, z nichž téměř 90 % bylo způsobeno vznícením nevyčištěných sazí. Kolem tisícovky se pohybuje každoroční počet případů požárů komínů. Škody se pohybují v řádech desítek milionů korun, přesto však mnozí neberou tato varování vážně.

kominy Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

U komínů, jež jsou využívány pouze několik měsíců v roce, stačí provést kontrolu a vyčištění spalinových cest jednou za rok. Pokud máte však komíny používané celoročně, kontrola a čištění by měly být provedeny dvakrát až třikrát ročně. Čistit by se měly všechny spalinové cesty od komínů, krbů, kamen (nejen na tuhá paliva), ale také kouřovody a komíny od spotřebičů, jako například od digestoří. Kominíci mají na podzim zpravidla práce až nad hlavu, takže se může stát, že budete těžko hledat volný termín.

Podle zákona č. 133/1985 Sb. z ledna roku 2016 je povinností majitele nemovitosti udržovat spalinové cesty plně funkční a bezpečné. V přesně vymezených případech lze čistit spalinové cesty svépomocí (např. máte-li topidlo na kapalná nebo tuhá paliva a jeho výkon nepřesahuje 50 kW), jinak je nutná kontrola od odborníka, který vám vydá i příslušné potvrzení o provedené revizi. To je důležité např. jako důkaz pro pojišťovnu pro případ, kdyby vznikl jakýkoli problém s topidlem nebo došlo k požáru.

kominy Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

I v případech, že provádíte čištění svépomocí, alespoň jednou za rok potřebujete potvrzení o odborné revizi, které vám vydají kominíci. Pokud spalinové cesty nefungují či nejsou bezpečné tak, jak by podle zákona měly, lze majiteli uložit pokutu až ve výši 10 000 Kč, v případě požáru způsobeného vaší nedbalostí se mohou pokuty šplhat i mnohem výše.

Čištění a kontrola komínu nejsou příliš drahou záležitostí, většinou se vejdete do několika stovek korun. Tyto úkony se provádí jednou až třikrát ročně podle intenzity používání topidel. Sama odborná revize, o které dostanete potvrzení, se však pohybuje v řádech několika tisíc korun. Provádí se vždy po stavebních úpravách v domě, které souvisejí s funkcí komína (uvedení do provozu, prodloužení např. po zvýšení pater atd.), při změně druhu paliva či výměně topidla a také při opravách či podezřeních na poškození topidla či jeho spalinových cest.

kominy Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Co se týče revize, velmi doporučujeme, abyste si předem ověřili osobu, která vám toto potvrzení vystaví. Zda má potřebná oprávnění a jedná se o opravdového revizního technika a nikoli jen o laika, který sice dokáže vyčistit komín, ale nepatří mezi kvalifikované odborníky.

Saze usazené v komíně jsou přímo tikající bombou, neboť riziko jejich vznícení je velmi vysoké. Pokud k jejich vznícení dojde, sami si v této situaci pravděpodobně nedokážete poradit. Okamžitě proto volejte linku 150 nebo 112 a z bezprostředního okolí topidla a komína odstraňte všechny věci, jež by mohly začít hořet. Nikdy nehaste oheň v komíně vodou, neboť voda se při takto vysoké teplotě změní na páru, jež by svým rozpínáním mohla narušit statiku komína, a dokonce by mohla v komíně způsobit výbuch. Máte-li možnost, nasypte do prostoru komína písek, jenž pohltí poletující částice a dokáže oheň alespoň částečně eliminovat.