Je nabíledni, že do kontejneru stromek tlačit nebudeme, protože už by se tam nic jiného nevešlo. Města s vyhozenými stromky po Vánocích počítají, vždyť jen v Praze se jich každoročně vyhodí na 300 tisíc! V některých lokalitách jsou stromky sváženy speciálními vozidly, jinde je odvezou popeláři. V obou případech je nejlepší nechat stromek vedle nádoby na směsný odpad.

Pokud chcete, aby váš stromek našel další využití jako palivo nebo kompost, dejte si tu práci a odstrojte ho precizně. To znamená, že na něm nezůstanou části potrhaných řetězů a kovové háčky nebo staniol od čokoládových figurek. Nedostatečně odstrojené stromy putují do spalovny s ostatním směsným odpadem a z ekologického hlediska přijdou vniveč.

Něco jiného jsou stromky umělé. Těch se sice nezbavujeme každý rok, ale také mají svou životnost a jednoho dne se nám už přestanou líbit. Umělé stromky nepatří ani do popelnic, ani vedle nich, a dokonce se nemají dávat ani do kontejnerů na plast. Jde o odpad, který by se měl odvézt do sběrného dvora. Stejně se to má s rozbitými skleněnými ozdobami - foukané ozdoby nejsou čistým sklem, jelikož se do nich přidává chemická příměs, aby získaly typický lesk. Nemůžete je proto vyhodit do kontejneru na sklo. Nejlepším místem je pro ně proto sběrný dvůr.

  • Tip: Stromek odstrojujte na rozloženém igelitu nebo starém prostěradle, do kterého ho potom rovnou i zabalíte na cestu ven. Vyhnete se tak nánosům jehličí v obýváku a posléze i znečištění chodby, výtahu a dalších prostor, kudy bude strom putovat.