COP, přesněji topný faktor, vám říká, jaký je poměr mezi okamžitým výkonem stroje a okamžitým příkonem. V podstatě tedy to, kolik je potřeba elektrické energie k dodání tepla. Čerpadlo, které má okamžitý výkon 150 kW a na své napájení potřebuje 50 kW, má hodnotu COP 3 (150:50 = 3). Tuto hodnotu najdete v manuálu, ale v reálném světe je hodně proměnlivá. Mění se podle okamžitého výkonu stroje, a proto je jakékoli srovnávání na základě COP velmi obtížné.

SCOP, nebo COP?

SCOP je takové zjednodušení COP. Pojem SCOP se používá od roku 2013 a jedná se o průměrný topný faktor za celou topnou sezónu. Na rozdíl od topného faktoru COP, který popisuje účinnost přenosu tepla v jednom čase, dává SCOP přesnější a realističtější odhad. U hodnoty COP se často stává, že může být podhodnocena nebo nadhodnocena právě proto, že měření proběhlo v jiných podmínkách, než budete mít u vás doma.

Ideálně se proto při nákupu orientujte spíše podle hodnoty SCOP. Chtějte, aby se hodnota SCOP vašeho čerpadla pohybovala mezi 2,9 až 3,2.