COP, přesněji topný faktor, vám říká, jaký je poměr mezi okamžitým výkonem stroje a okamžitým příkonem. V podstatě tedy to, kolik je potřeba elektrické energie k dodání tepla. Čerpadlo, které má okamžitý výkon 150 kW a na své napájení potřebuje 50 kW, má hodnotu COP 3 (150:50 = 3). Tuto hodnotu najdete v manuálu, ale v reálném světe je hodně proměnlivá. Mění se podle okamžitého výkonu stroje, a proto je jakékoli srovnávání na základě COP velmi obtížné.

SCOP, nebo COP?

SCOP je takové zjednodušení COP. Pojem SCOP se používá od roku 2013 a jedná se o průměrný topný faktor za celou topnou sezónu. Na rozdíl od topného faktoru COP, který popisuje účinnost přenosu tepla v jednom čase, dává SCOP přesnější a realističtější odhad. U hodnoty COP se často stává, že může být podhodnocena nebo nadhodnocena právě proto, že měření proběhlo v jiných podmínkách, než budete mít u vás doma.

Ideálně se proto při nákupu orientujte spíše podle hodnoty SCOP. Chtějte, aby se hodnota SCOP vašeho čerpadla pohybovala mezi 2,9 až 3,2.

Jaké čerpadlo vybrat? Jaké čerpadlo vybrat? Autor: Shutterstock

Čtěte také

Tepelné čerpadlo Acond N

Čtěte také

Umístit tepelné čerpadlo na severní, či jižní stranu domu?