V nestabilním proudění teplého vzduchu vznikají bouřky, jejichž nejnebezpečnějším průvodním jevem jsou blesky. V obydlených oblastech je nebezpečí úderu blesku vysoké, neboť nejde jen o přímé zasažení bleskem. Pro domy jsou nebezpečné také údery blesku v okruhu přibližně 2 km, protože bleskový proud se oblastí šíří různými vodivými cestami, například kovovými potrubími, kabely distribuční soustavy, telefonními či datovými spoji a podobně. A nejde jen o hrozící nebezpečí požárů, domácnosti jsou vybavené také velkým množstvím elektroniky, škody mohou proto být vysoké.

Kromě prevence před škodami způsobenými bouřkou, tedy odpojení všech spotřebičů a anténních přípojek od elektrické sítě, je důležité mít i hromosvod nebo přesněji bleskosvod, který svede blesky bezpečně do země tak, aby nepoškodily jak konstrukci, tak rozvody objektu. Současně ochrání dům před požárem a dalšími poškozeními, chráněny před zraněním či úmrtím by měly být i osoby, které by se v objektu či v jeho blízkosti v době úderu nacházely.

šíření bleskového proudu v instalacích. Zdroj DEHN + SÖHNE Autor: Oficiální zdroj šíření bleskového proudu v instalacích. Zdroj DEHN + SÖHNEAutor: Oficiální zdroj

Hromosvod není povinný

Povinná instalace hromosvodu platí pro objekty, kde může blesk ohrozit více lidí nebo napáchat velké hospodářské škody, nebo kde by mohl způsobit poruchu, kterou by trpělo více lidí – tedy pro školy, průmyslové a hospodářské budovy, velké obytné domy, zdravotnická zařízení a podobně. U rodinných domů je nutný pouze u objektů, stojících v krajině osamoceně či na kopci, jinak závisí rozhodnutí o instalaci pouze na majiteli nemovitosti či u novostaveb na podmínkách, stanovených v rámci stavebního řízení.

ČTĚTE TAKÉ:

Na druhé straně pokud je dům hromosvodem vybaven, musí být celá hromosvodní soustava funkční, nebezpečí poškození hrozí i při opravách střech či rekonstrukcích objektů. Je třeba kontrolovat i mechanickou pevnost a míru koroze. Poškozený hromosvod může totiž být při zásahu bleskem zdrojem velkého nebezpečí - pokud by elektrický výboj nebyl při zásahu blesku sveden do země, mohl by přejít do konstrukcí nebo elektroinstalace domu a způsobit velmi vážné škody.

Shrnutí:

  • Osadit vlastní dům hromosvodem je vhodné i tehdy, když pro nás povinnost neplatí
  • Hromosvodní soustava musí být udržována v bezvadném stavu a musí procházet pravidelnou revizí
  • Provedení hromosvodu musí odpovídat aktuálním platným normám a instaluje ho licencovaný revizní technik
  • Nejhorší varianta je nefunkční hromosvod

Příště: Typy hromosvodů a jejich části