Jedním z nejdůležitějších parametrů jsou dnes u oken jejich tepelně izolační vlastnosti. Právě na ty má zasklení zásadní vliv, protože zabírá většinu plochy okna. Ještě před pár lety bylo dříve běžné dvojsklo, ale s rostoucími nároky na tepelnou izolaci je dnes již prakticky standardem, a u novostaveb pak přímo požadavkem izolační trojsklo. Pro srovnání jejich tepelně izolačních vlastností je třeba podívat se na hodnotu prostupu tepla. „Běžné dvojsklo dosahuje prostupu tepla zasklením Ug zhruba 1,1–1,0 W/m2K, zatímco u běžného trojskla to je 0,5–0,6 W/m2K. Z toho je patrné, že trojsklem projde oproti dvojsklu přibližně polovina tepla. Trojsklo je tedy pro udržení tepla v interiéru efektivnější, navíc prakticky eliminuje riziko rosení skla v interiéru, protože vnitřní okenní tabule má vyšší povrchovou teplotu. Na druhou stranu vlastnosti zasklení působí i opačně – sice propustí méně tepla ven, ale v zásadě také méně tepla pustí do interiéru,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky Vekra. Dvojsklo tedy umožňuje výraznější prohřívání interiéru od slunce, což je žádoucí zejména na jaře a na podzim, méně však v létě. Negativně tepelně izolační vlastnosti zasklení ovšem ovlivňují ozdobné příčky ve skle. Naopak k pozitivním vlastnostem zasklení přispívá kvalitní teplý meziskelní rámeček. Dříve používaný hliníkový rámeček je z dnešního pohledu již nepřijatelný. Vždy je ovšem při výběru třeba podívat se i na prostup tepla celým oknem, protože je nutné vzít v úvahu také izolační možnosti profilu a použitého systému těsnění.

Solární zisky a solární trojsklo

Speciálním případem jsou pak pasivní domy, kde se do celkové tepelné bilance započítají i solární zisky. Proto se v jejich případě využívá speciální zasklení. Aby se interiér zejména na jaře a na podzim dostatečně prohříval, používá se u pasivních staveb tak zvané solární trojsklo, které propustí do interiéru více tepla. „Zlepšení izolačních vlastností zasklení se dosahuje pokovením skleněných tabulí. Zasklením pak přirozeně unikne méně tepla, ale současně do interiéru pronikne méně světla a také je omezeno právě prohřívání. Proto je třeba hledat optimální kompromis,“ říká Ing. Milena Tomčíková z Vekry. Aby v létě nedocházelo k přehřívání interiéru, je vhodné instalovat venkovní stínění.

Které sklo více tlumí hluk?

Při výběru okenního zasklení mnoho lidí často dává přednost trojsklu oproti dvojsklu v domnění, že jim kromě větší úspory tepla přinesou i větší útlum hluku. To je ale omyl. „Zvukový útlum oken stanovuje hodnota vzduchové neprůzvučnosti, která se určuje měřením v laboratoři. Uveďme si pro srovnání, že u dvojskla je to 33 dB, zatímco u trojskla 34 dB. To není téměř žádný rozdíl. Navíc pokud je hluk spojen i s otřesy v bezprostřední blízkosti domu, například při průjezdu těžké dopravy, může docházet k tomu, že se prostřední skleněná tabule bude otřásat a problém se tak může ještě zhoršit,“ upozorňuje Ing. Milena Tomčíková z Vekry. Pro účely útlumu hluku je třeba zvolit speciální zvukově izolační skla, která jsou těmto účelům uzpůsobená.

Zdroj: Vekra, TZB-info