V případě dědictví je naše legislativa naštěstí dost jednoduchá. Dědická daň od roku 2014 neexistuje, a dědici tak platí pouze odměnu notáři, bez ohledu na to, zda jsou příbuzní, nebo jen známí. Výše této odměny se odvíjí od hodnoty dědictví, je stanovena státem a nedá se nijak obejít, zaplatí ji proto bez rozdílu všichni. Pokud například dědíte byt v odhadované hodnotě 2 miliony korun, notářský poplatek vás bude stát zhruba 20 tisíc.

Čtěte také

Zahrada

Čtěte také

Jak na sousedské spory o stromy a jejich plody

Naproti tomu darování nemovitosti ještě za života se obejde bez daně i poplatku, pokud dar dostává blízký příbuzný nebo druh žijící s majitelem nemovitosti více jak rok ve společné domácnosti. Platit tedy budete jen za přepsání v katastru a za ověření podpisů na darovací smlouvě. Jestliže je ale obdarovaným někdo ze vzdáleného příbuzenstva nebo z okruhu přátel, bude muset dar zdanit daní z příjmů, která činí u fyzických osob 15 procent z hodnoty nemovitosti. V případě bytu za 2 miliony korun by to znamenalo povinnost zaplatit 300 tisíc Kč! Když tedy přijde na osoby mimo blízké příbuzenstvo, je lepší odkázat jim majetek v závěti.

Dům v hrsti Autor: Pixabay

Darování v rámci rodiny je tedy nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak přepsat nemovitost. Pro dárce však představuje určité riziko. Ne že by ho snad vlastní děti po nabytí domu vyhodily na dlažbu, ale pokud si třeba vezmou vůči nemovitosti bankovní úvěr, mohou o ni v případě nesplácení přijít. Předchozí majitel o takové transakci ani nemusí vědět a jednoho dne bude nemile překvapen, že se jeho bydliště ocitlo v dražbě. Zkrátka nikdy nevíte, co se může stát a kdy se dobré rodinné vztahy najednou zvrtnou.

Černým scénářům může majitel dopředu zabránit tak, že si v darovací smlouvě vymíní doživotní bydlení v darované nemovitosti jako věcné břemeno. Jednak si tak zajistí, že ho nikdo nemůže vystěhovat, a navíc tak darovaným ztíží možnost zatížit nemovitost hypotékou. Banky totiž byty a domy s věcným břemenem dožití nebývají ochotny zastavit. Zároveň se tím ale novým majitelům komplikuje možnost vzít si půjčku na rozsáhlejší rekonstrukci. Banka může požadovat zajištění úvěru jinou nemovitostí nebo nabídne menší úvěr bez zástavy. Tyto žádosti se nicméně posuzují individuálně, záleží nejen na celkové hodnotě nemovitosti a lokalitě, ale i na věku dožívající osoby psané jako věcné břemeno.