Zahradní domky z Polska – je nutné povolení?

Pokud si chcete na svém pozemku postavit zahradní domek, jistě vás potěší, že nemusíte žádat o stavební povolení, pokud splňujete požadavky uvedené v předpisech. Takové povolení nepotřebujete pro stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, se suterénem do maximální hloubky 3 metrů na pozemku pro rodinný dům. Stavba by navíc měla být umístěna nejméně 2 metry od hranic pozemku a na části pozemku schopné zasakovat dešťovou vodu.

Plocha části pozemku určené k zasakování dešťové vody musí činit nejméně 50 % celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby určené k rodinné rekreaci po umístění stavby. Předem se ujistěte, že splňujete všechny zákonem požadované podmínky. Pokud jste si jisti, že splňujete všechny výše uvedené podmínky, můžete bez obav začít stavět, aniž byste museli navštívit úřad.

Plánujete stavbu většího zahradního domku – takového, do kterého se vejde nejen nářadí, ale i kola, zahradní nábytek nebo sezónní hračky vašich dětí? V tomto případě se bohužel bez formalit na úřadě neobejdete – domek budete moci postavit až po získání povolení.

Může být zahradní domek umístěn přímo na plotě?

Mohou být zahradní domky z Polska - https://plechovegaraze-stalmex.cz/ umístěny kdekoli na pozemku? Z praktických důvodů majitelé nemovitostí často zvažují umístění objednaného domku přímo u hranice pozemku. Je to povoleno? Ano, ale je třeba mít na paměti pokyny, které najdete ve stavebním zákoně. Podle předpisů musí být dodržena vzdálenost 2 metry od společných hranic pozemku. Tato povinnost je zakotvena v § 25 odst. 5 nařízení 501/2006 a zní přesně: „Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.”