Jinan (Ginkgo) – dřevina nahosemenná, blízce příbuzná k jehličnatým dřevinám. Jediným přeživším zástupcem již vymřelého rodu je jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba). Užití listů ve farmakologii (droga rozšiřuje cévy, působí preventivně proti infarktu a náhlým mozkovým příhodám, používá se při degenerativních onemocněních, nedokrvení dolních končetin, pro posílení paměti atd.)