Juta jsou lýková vlákna jutovníku zpracovávaná na pytlovinu, lana, provazy, tašky. Barva, síla a délka určují jejich hodnotu. Zpracování je levné, vlákna jsou odolná proti mikroorganismům, dají se dobře barvit.