Kabina je malá uzavřená místnost, která je z nějakých důvodů oddělena od ostatních prostor. Existuje např. kabina výtahu, lodní kabina - kajuta, kabina k převlékání osob na koupališti apod.