Máte na zahradě stromy, které tam mít nechcete? Tak už konečně můžete vzít pilu a pokácet je. Vyhláška ministerstva životního prostředí, která nabyla účinnosti 15. července 2013, konečně povoluje nakládání se stromy rostoucími na vašem pozemku, a to i většími než s těmi, které mají méně než 80 cm obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Ale jak už to bývá, všechno má své výjimky.

Bez plotu máte smůlu

Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Pak také musíte počítat s tím, že nemůžete kácet všude na svých pozemcích. Jen tam, kde je to pozemek u bytového rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.

Vegetační klid je určen od 1. října a končí 31. března. Výhoda je to jak pro stromy, tak i pro vás, protože v kmenech není tolik mízy, není na nich listí a jsou tudíž lehčí. Navíc na nich už neničíme hnízda ptákům. Zákon totiž zakazuje úmyslné poškozování nebo ničení hnízd ptáků a jejich vyrušování zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.

Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.

Co to pro vás znamená? Znamená to třeba to, že pokud máte pozemek, který není oplocen (mez, louku nebo třeba i vlastní zahradu bez oplocení), máte smůlu. Stále musíte žádat odbor životního prostředí příslušného městského úřadu o povolení, kde musíte zdůvodňovat, proč chcete daný strom pokácet. Úředníci vyvěsí váš požadavek na obecní nástěnku a k vašemu požadavku se může kdokoli vyjádřit a zainteresované osoby (sousedé, občanská sdružení apod.) pak mohou do řízení o kácení dřevin mimo lesní porost vstoupit. Mohou vznášet námitky, mohou rozhodnutí rozporovat. Na každý takový úkon je zákonná lhůta na rozhodnutí, která je většinou jeden měsíc.

Ochrana alejí

Dobrou zprávou pro životní prostředí a noční můrou pro silničáře je to, že nová vyhláška více chrání stromořadí. Na každý jednotlivý strom už bude zapotřebí zvláštní povolení. Každý strom se bude hodnotit zvlášť. Takže už se nebudeme setkávat s tím, že jeden den pojedeme krásnou dlouhou alejí a další den zůstane jen planina s torzy kmenů, jak se to donedávna nezřídka stávalo.

Pokud chcete prostudovat vyhlášku, tak vychází ve sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb. Nebo vás odkážeme na stránky MŽP, kde celý text i s prováděcí vyhláškou najdete online.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com