Kačírek je přírodní kamenivo těžené v pískovnách. Jde o drobné oblázky s velikostí 2-9 cm. Jednotlivé kameny jsou ohlazené a všechny mají nízký tvarový index. Kačírek je nejčastěji využíván jako podsypový materiál a dekorační materiál na zahradách