Kaktusovité (Cactaceae) je čeleď sukulentních bylin, které pocházejí ze Severní a Jižní Ameriky. Pro kaktusy je typický výskyt v extrémních podmínkách, který zpravidla souvisí s nedostatkem vláhy. Přibližně 70 % kaktusovitých roste v polopouštích a stepích, na pouštích žije asi 25 % druhů, zbylých 5 % připadá na druhy vyskytující se v deštných pralesích. Hlavním znakem kaktusovitých jsou přeměněné listy – trny.