Nyní se všem nabízí možnost využít této energie, a to za pomoci fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaická elektrárna využívá vyspělých technologií původně určených pro výrobu elektřiny ve vesmíru. Nejdůležitější částí jsou křemíkové moduly, které jsou vlastním výrobcem elektřiny. Ty produkují stejnosměrné napětí a proud, který je konvertován v měniči na střídavý proud. Poté je možné elektřinu běžně využívat v domácnosti. Vlastník elektrárny se může rozhodnout, zda bude vyrobenou elektřinu dodávat do sítě distribuční společnosti, nebo využije tzv. Zeleného bonusu a bude ji spotřebovávat pro svoji potřebu. Distribuční společnost je povinna elektřinu vykupovat, pokud ji výrobce nabídne k prodeji. Investor má státem garantovaný výkup elektřiny za zvýhodněnou cenu po dobu 20 let. V případě prodeje elektřiny do sítě u instalace do 30 kW obdrží vlastník elektrárny 12,89 Kč a u instalace nad 30 kW obdrží 12,79 Kč, a to od místní distribuční společnosti. Při spotřebě v domácnosti u instalace do 30 kW je účtováno 11,91 Kč a u instalace nad 30 kW je účtováno 11,81 Kč. V praxi to tedy znamená, že za spotřebovanou solární elektřinu v domě obdrží částku 11,91 Kč/kWh nebo 11,81 Kč/kWh a současně uspoří za kWh, kterou by musel nakoupit ze sítě. Výkupní cena vám poroste každý rok o 2 - 4 %.

Obraťte se na odborníky

Zkušeným dodavatelem fotovoltaických systémů je společnost NELUMBO, s. r. o., která na českém trhu působí již 9 let. Jen v loňském roce zrealizovala přes 100 solárních systémů po celé ČR.

Hlavní výhodou jejich systémů je vysoká funkčnost – elektrárna pracuje i bez přímého slunečního záření. Systémy je možné postupně rozšiřovat dle možností investora. Vzhledem k vysoké kvalitě používaných komponentů je poskytovaná záruka až 25 let. Samozřejmostí je kompletní záruční i pozáruční servis pro celou ČR. Systém je dodáván kompletně, tedy i s vyřízením potřebné dokumentace, včetně vyřízení podkladů pro distribuční společnost a licenci. Fotovoltaická elektrárna je moderní a progresivní technologie, která chrání životní prostředí, nedělá žádný hluk a žádným způsobem neovlivňuje své okolí. Je jediným zdrojem energie, který je dostupný vždy a všude i bez přímého slunečního záření. Fotovoltaika přináší nejen úsporu, ale také zajištění pravidelného přijmu z prodeje elektřiny. Vzhledem k výkupním cenám přinese investorovi několikanásobnou návratnost vložené investice, a navíc zhodnocuje vaši nemovitost. A co je nejdůležitější, uspoří několik desítek tun emisí, zejména CO2. Tím snižujeme i zatížení životního prostředí pro další generace.

www.nelumbo.cz