Tak proč nevyužít zdroje, který je všude a navíc zadarmo – slunce.

Řešení se nabízí v podobě solárních zařízení, která jsou vhodná jak pro domácnosti, tak pro energeticky náročnější stavby, jako jsou hotely a průmyslové objekty. Solární systémy mají řešení i pro majitele bazénu. Pomocí jednoduchého systému a bazénového výměníku je možné ohřívat i bazénovou vodu. Při využití solárního systému pro přitápění, dojde ke snížení nákladů o 40 %, pro ohřev teplé užitkové vody se úspora pohybuje až kolem 80 % nákladů proti stávajícímu systému.

Autor: archiv Hlavní součástí moderních solárních systémů je vakuový kolektor. Ten je tvořen trubicemi s absorpční vrstvou, přes kterou prochází sluneční záření. To je v podobě tepla předáno teplonosné kapalině, která je pomocí čerpadla poháněna do zásobníku, kde dojde k předání tepelné energie topnému okruhu.

Kombinovaný zásobník, srdce systému, uchovává teplou užitkovou vodu a vodu na vytápění objektu. Je možné jej propojit se stávajícím topným systémem (vodu je možné ohřívat vaším plynovým kotlem, kotlem na uhlí, elektrickým kotlem atd.). Solární zásobníky je možné propojit i s krbovou vložkou, což vede k dalším úsporám energie.

Další, neméně zajímavou výhodou je, možnost získat na termální systém státní dotaci. Dotace se poskytuje pro RD ve výši 50 % maximálně však 55.000 Kč na ohřev užitkové vody a 50 % maximálně však 80.000 Kč v případě přitápění. Společnost Nelumbo pomáhá všem svým klientům s vyřízením dotace. Tato služba je bezplatná.

Autor: archiv

Solární systém je moderní technologií, která přinese energetickou nezávislost a úsporu vaší domácnosti.

-Nelumbo-