Asi nejsložitější situace je v koupelně. Tam je to z důvodů ochrany zdraví a majetku, když elektroinstalace musí být chráněna před tryskající vodou. Základní charakteristiky se odvíjejí podle takzvaných zón.

  • V prostoru sprchového koutu nebo vany (zóna 0) nesmí být žádné zásuvky ani vypínače. Zde veškeré zařízení musí mít IPX7.
  • Zóna 1, tedy do výšky 2250 mm nad podlahou, včetně prostoru pod vanou má omezení. Zde zařízení a doplňky včetně zásuvek, obvodů chráněných použitím SELV a PELV s napětím nepřesahujícím AC 25 V nebo DC 60 V. Zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0 a 1. Zde je zapotřebí mít ochranu alespoň IPX4.
  • Vodorovně do vzdálenosti 600 mm od zóny 1, ve výšce 2 250 mm nad podlahou až do stropu je pak zóna 2. Tady mohou být stejné spotřebiče jako v zóně 1, navíc zde může být uzavřené svítidlo z izolantu, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany. Zásuvky mají ochrany před úrazem elektrickým proudem SELV nebo PELV. Zdroj musí být umístěn mimo zóny 0 a 1.
  • Zóna 3 navazuje na zónu 2 do vzdálenosti 2400 mm. Sem je možné umisťovat zásuvky chráněné oddělovacím transformátorem nebo samočinným odpojením od zdroje při použití proudového chrániče (jmenovitý rozdílový proud nesmí přesahovat 30 mA). Umístění svítidla nesmí být pod hladinou níž než 400 mm nad horním okrajem umyvadla. Pokud by byla pod 1 800 mm nad podlahou, musí být chráněna ochranným košem.

Zásuvky v koupelně je třeba umisťovat minimálně do výšky 1200 mm.

Problematika elektroinstalace je poněkud složitější. Pokud chcete přesné informace včetně hodnot jištění apod., přečtěte si platnou normu. V současné době je to ČSN 33 2130 ed. 3 a 33 2000-7-701 ed. 2.

Obytné místnosti

V ostatních obytných místnostech není takový problém. Ačkoli i výškové umístění domovní elektroinstalace je relativně individuální záležitostí, existují zde nepsaná pravidla a doporučení. „Za uživatelsky komfortní se považuje výška usazení vypínače 120 centimetrů – měřeno od podlahy ke středu vypínače, a to z důvodu praktičnosti v těsné blízkosti dveří,“ říká Marek Beneda, obchodně technický zástupce společnosti OBZOR Zlín, výrobce domovní elektroinstalace v osobitém designu, a pokračuje: „Zásuvky se pak standardně osazují do výšky 20 až 30 centimetrů od podlahy. Pokud je však potřebujeme umístit nad pracovní plochu kuchyňské linky nebo desky stolu, většinou se z estetického hlediska osazují do stejné úrovně jako vypínače.“ Ovšem není nepřekročitelný úzus. Například v domě, který má být přizpůsoben tělesně postiženému nebo vozíčkáři, by samozřejmě měl být „horizont“ vypínačů a zásuvek upraven podle potřeby.

Trochu jiná pravidla však platí v blízkosti vodních zdrojů, kde bychom si měli dát pozor zejména na dostatečnou vzdálenost umístění přístrojů elektroinstalace, která je dána technickou normou. „Například umístění zásuvek v blízkosti umyvadla či dřezu určuje tzv. umývací prostor, tedy pomyslný pruh stěny stoupající v šířce umyvadla od podlahy až do výše 250 centimetrů. Zásuvky mohou být umístěny u hranice tohoto prostoru, ale pouze v minimální výšce 120 centimetrů od podlahy. Pokud potřebujete zásuvku instalovat níže, je třeba dodržet od této hranice dvaceticentimetrovou vzdálenost,“ doplňuje Marek Beneda.