Kámen je základní stavební materiál. Jde o horninu, dobývá a předzpracovává se v kamenolomech. Nejčastěji používanými druhy jsou žula, pískovec, čedič atd.