Kamenivo je stavební materiál, který se přidává do betonu. Jeho zrna by neměla přesahovat velikost 125 mm. Musí být pevný, trvanlivý a nenasákavý, proto nesmí obsahovat jíly a hlinité částice.