Kámen jako konstrukční prvek je typický pro klenby větších rozponů a to především v době, kdy nebyla běžná výroba cihel. Používala se i kombinace obou materiálů - žebra klenby z kamene, výplně z cihel.