Kamenná vata, jinak též kamenná vlna, je stavební izolační materiál vyrobený z čediče, diabasu, strusky a cementového pojiva.