Kámen v jakékoli podobě lze v zahradě použít mnohým způsobem. Klasikou je zpevnění cestiček, stavba plotů, opěrných i pouze dekorativních zídek, schůdky, terasy, ohraničení záhonů či přírodních jezírek a podobně. Jestliže chceme využít jen několik kamenů pro dekorativní účely, najdeme je buď na vlastní zahradě, nebo při okrajích polí či v lese. Pokud počítáme s využitím kamene v různých velikostech na větších plochách, pak zamíříme buď do firem, které kámen těží, nebo k prodejcům stavebního materiálu. Na venkově ho můžeme výhodně koupit také od obcí, čas od času ho prodávají po čištění pozemků, úklidu či dokončení stavebních prací. Při výběru kamene hraje roli nejen velikost a tvar, ale také barva a textura. Měli bychom mít na paměti, že je vždy vhodnější respektovat přírodní ráz okolí, kde se zahrada nachází, a používat tedy spíše kámen v oblasti běžný, „exotiku“ využívat pak spíše v doplňkovém množství. Není to ovšem dogma, v opačném případě však musíme počítat s tím, že zahrada může někdy působit „umělým“ dojmem. Současně je také třeba počítat s povětrnostními vlivy – kámen bude měnit barvu a po čase i strukturu, místní materiál bude zřejmě odolávat lépe než některé druhy z jiných oblastí.

Kámen – potěšení pro zrak i hmat

Výborným zdrojem kamenů různých tvarů a velikostí je zbouraná stodola či jiná stavba na pozemku, případně rekonstrukce staršího stavení. Ploché kusy se hodí ke stavbě zídek, dláždění zahradních cestiček, velmi pěkně vypadá kamenem obestavěná studna. Zídky či jiné vertikální útvary můžeme spojovat jílem nebo mezi kameny vytvořit prohlubně vyplněné zeminou a do nich zasadit netřesky a jiné skalničky, které stavbu zpevní. Při stavbě zídky bez malty a základů dbáme na to, aby nebyla vyšší než půl metru. Jemný štěrk může sloužit k vysypávání cestiček, obsypání jezírek či záhonů, a jestliže jde o různorodé zbytky, pak ho lze využít jako podkladu do skalky nebo jako odvodňovací vrstvu do běžných záhonů pro rostliny, které nesnáší velkou vlhkost. Větší valouny působí zajímavě jako samostatné solitéry. Lze jimi opticky oddělit různé části zahrady, vytvořit v kombinaci s různě vysokými a bohatými rostlinami zajímavá zákoutí nebo jen rozbít větší jednolitou plochu trávníku. Zdaleka neplatí, že pro velký kámen musíme mít velkou zahradu, vždy je ale třeba rozhodovat se s citem pro konkrétní prostor. Protože půjde o těžké kusy, s nimiž se obtížně manipuluje, měli bychom je na pozemek dopravit ještě před dokončením zahrady, tedy než vysejeme trávník a vysázíme stromy, keře a květiny.

Inspirace ze zahraničí

Kámen v zahradě je prvkem stejně přirozeným jako rostliny. Jeho použití je dáno krajinnými či oblastními zvyklostmi. Vždyť přece japonské zahrady ve své nejstarší a z hlediska rostlinné koncepce nejjednodušší formě byly tvořeny jen plochami posypanými úlomky zářivě bílého kamene, nejvýraznější prvek zde tvořil třeba jen jediný strom, případně několik velkých kamenů, z nichž každý měl v tomto útvaru svůj význam i místo. Naopak v zemích u Středozemního moře jsou kameny hojně využívány ve dvorech, samotných domech, v zahradách pak spíše zdánlivě ledabyle a bez nějakého úmyslu, to je však záměr, aby celek působil příjemně a co nejpřirozeněji. Často také i zde nahrazuje štěrk trávník nebo jsou kameny různých barev a textur skládány do mozaik a obrazců.

-Dana D. Daňková-

Foto: www.thinkstock.cz