Přemýšlíte o tom, že byste chtěli mít jednoduchý videosystém s nahráváním, abyste si mohli zaznamenat případného nevítaného návštěvníka? Při použití standardní techniky je nutné instalovat kamery, propojit je kabely s nějakým kvadrátorem, sekvenčním přepínačem nebo multiplexerem a případně s videodetektorem pohybu a dále s pomaloběžným videorekordérem, který dokáže na běžnou tříhodinovou kazetu nahrát třeba i týden záznamu. I do oblasti kamerových systémů ovšem již vtrhla digitalizace a za poměrně přijatelnou cenu část problémů velice elegantně vyřešila. Pokud chcete zaznamenávat, kdo prošel střeženým prostorem, můžete nyní použít skrytou černobílou kameru, umístěnou ve funkčním detektoru pohybu. Obrázky z této kamery jsou komprimovány a nahrávány spolu s datem a časem pořízení do paměťové FLASH karty, známé například z digitálních fotoaparátů. Kamera trvale snímá sledovaný prostor a obrázky ukládá do vyrovnávací mezipaměti, což umožňuje využití záběrů pořízených i před vznikem poplachové události. Nahrávání snímané scény na FLASH kartu může být aktivováno jak detektorem pohybu, ve kterém je kamera umístěna, tak i nějakým vnějším signálem. Počítačem nastavená kamera pak v případě poplachu zaznamená určený počet fotografií nebo celou videosekvenci. Detektor s kamerou je programovatelný a lze například určit, že po naplnění kapacity FLASH karty se začnou nejstarší záznamy přepisovat novými a podobně. Ke kameře se dodává dálkový ovladač, který umožňuje aktivovat a deaktivovat funkci automatického nahrávání a také ručně zapnout zaznamenávání sledované scény. Vypnutí nahrávání je přitom chráněno bezpečnostním číselným kódem. Při prohlížení nahrávek se paměťová karta jednoduše vyjme z detektoru a vloží se do čtečky, připojené k počítači. FLASH karty se dodávají v několika velikostech a na jednu kartu je možné nahrát až 6000 černobílých obrázků. Uvedený systém tak nahradí kameru, videodetektor pohybu a pomaloběžný videorekordér, eliminuje nahrávání „hluchých“ míst a zároveň omezí kabelovou instalaci pouze na napájení detektoru s kamerou. www.acces.cz