Stručný souhrn z článku:

  • Problémy s tahem kamen často způsobují studený komín, znečištění sazemi, utěsněný dům, špatné otevření ventilačních otvorů nebo použití vlhkého dřeva.
  • Řešení zahrnují pravidelné čištění komína, předehřívání spalinové cesty, použití suchého dřeva a otevření oken či ventilů.
  • Specifická opatření zahrnují izolaci komína, kontrolu těsnosti, správnou velikost spalinové cesty a prevenci blokace komína.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Než začnete řešit problémy s tahem kamen, je důležité identifikovat možné příčiny. Mezi nejčastější patří studený komín nebo spalinová cesta, znečištění sazemi, příliš utěsněný dům, nedostatečně otevřené ventilační otvory, zavřená nebo jen málo pootevřená klapka, vlhké dřevo a nepříznivé počasí, jako je silný vítr nebo teplé počasí.

Snadné a rychlé vyřešení problému s propadem vzduchu v kamnech na dřevo:

Zdroj: Youtube

Praktická řešení

Jakmile pochopíte příčiny, můžete začít pracovat na řešeních. Mezi ně patří pravidelné čištění komína, předehřátí spalinové cesty před zapálením ohně, použití suchého dřeva, otevření oken nebo ventilačních otvorů v blízkosti kamen a vyhýbání se používání kamen v extrémně větrném počasí.

Specifická opatření

Pro zlepšení tahu je třeba se zaměřit na specifické aspekty vašeho topidla a domu. To zahrnuje izolaci komína, pravidelné kontroly a těsnění prasklin, správnou velikost spalinové cesty, předcházení zneprůchodnění komína, například ptačími hnízdy, listím nebo sazemi, a udržování správného poměru mezi velikostí komína a otvorem kamen.

Další možnosti

Pokud problémy s tahem kamen přetrvávají, můžete zvážit další možnosti, jako je instalace speciálního větracího zařízení pro kachlová kamna, nebo se poradit s odborníkem, který může navrhnout strukturální změny ve vašem domě. Na internetových stránkách Cechu kamnářů ČR najdete seznam zkušených profesionálů v dosahu bydliště.

Zdroj: fireplaceuniverse.com, woodthinker.com