Není překvapením, že vzhledem k orientaci ekonomiky Brna na průmyslová odvětví, se první kancelářský development v Brně odehrál v Technologickém Parku. Jednalo se o Kaplanovu budovu dokončenou v roce 1995. Dalším projektem tohoto raného obdobítrhu bylo IBC (International Business Centre), multifunkční projekt s převahou kancelářských ploch. První čistě kancelářský development z roku 1997 orientovaný na náročné kancelářské aktivity byl M-Palác. Přestože to byly pouze tyto budovy, kterénabízely moderníkancelářsképlochy (o celkové rozloze cca. 15 000 m2), ukázalo se, že obsadit je nájemci není snadný úkol.To bylo také hlavním důvodem, proč ochabl zájem stávajících i možných developerů o spekulativní výstavbu kanceláří a přesunul se na méně riskantní segmenty trhu. Brněnský kancelářský trh se mezi roky 2000 až 2004 ocitl ve fázi „poločasu“.Developeři se rozhodli pokračovat ve hře spekulativního developmentu na přelomu roku 2003/2004, kdy indície na straně poptávky začaly signalizovat zájem budoucích nájemců, hledajících moderní kancelářské plochy. Mottem tohoto období bylo: „pokud postavíš, nájemci přijdou“. Prvním, kdo se rozhodl otestovat tuto hypotézu, bylo CTP se svým prvním kancelářským projektem AXIS Office park v Modřicích. Aktivity CTP pokračovaly rozvojem Spielberk Office Centre, které konkuruje Brno Business Parku a Platiniu v centru města. Vlivem značné akcelerace developerských aktivit v roce 2005 vzrostla ve 4. čtvrtletí tohoto roku míra neobsazenosti ažna 50%. Od tohoto momentu zaznamenává klesající tendenci.Na straně nájemců vykazuje Brno v porovnání s Prahou strukturu trhu s menší diverzifikovaností. Například 30%z celkové plochy uskutečněných transakcí připadá pouze na 7 firem aktivních v oblasti business process outsourcing (BPO). Tento fakt podtrhuje roli Brna, kterése tak etabluje jako BPO centrum. Dnes vidíme brněnský kancelářský trh směřující k městskému formátu s jedním významným kancelářským jádrem, kterése rozpínáz centra města jižním směrem. Pipeline této oblasti zahrnuje 75%budoucích kancelářských ploch, naplánovaných do konce roku 2009.

Zdroj: CB Richard Ellis