Kanelura je svislý žlábek dříku sloupu nebo pilastru.