Při stavbě kaple se do okolní krajiny zasahovalo minimálně – v tomto případě došlo k pokácení pouhých dvou stromů, jinak se nehnulo ani s jediným kamenem. Kaple byla umístěna na mýtinu, kam dokonale zapadla.

Součástí designu je voda, tu architekt vnímal jako základní prvek designu a součást struktury budovy. Symbolicky voda spojuje a čistí, jde o nevyřčený rituál, který spojuje mysl člověka s tímto místem. Konstrukce umožňuje vodě zastavit se na své cestě z hlubokého podzemí na cestě k řece a nakonec k oceánu.

Část konstrukce tvoří velké balvany, které se na místě nacházely – tvoří bednění konstrukce, tvar budovy udávaly nejen prostory mezi jednotlivými balvany, ale také stromy. Plastičnost a monolitické vlastnosti betonu byly přirozenou volbou. Stavba byla postavena tak, aby splývala s okolím.

Orientace budovy se navrhovala nejen podle toho, odkud během dne svítí slunce, ale zejména podle přání klienta. Zatímco tmavá zákoutí kaple vás vtáhnou do abstraktna, světlejší místa vás nabijí energií a spojí s přírodou.

Záměrem projektu bylo vytvořit prostor, kde budete moct odpočívat, meditovat, modlit se – záleží na každém jednotlivci. Budova byla postavena tak, aby se v průběhu času „ztratila“ v okolní vegetaci. Ta časem zahalí jak samotné stěny budovy, tak i okolí, prostor nad stavbou.

Zdroj: Studio Nicholas Burns