Kaple nebo kaplička je menčí kostelní budova nebo oddělená část kostela pro samostatné bohoslužby. (Zdroj: Filipec., J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005 )