Karyatida je socha ženy ve funkci sloupu. Mužským protějškem karyatid jsou atlanti.