Kasba je pevnost v severoafrických horských vesnicích a městech, bývá hliněná, čtvercového půdorysu s věžemi v rozích.