Chodby a sklepení v hradbách pevnosti. Často sloužily jako žalář nebo jako skladiště dělostřeleckých zbraní. (Zdroj: Filipec., J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005 )