Kaskáda je soubor přírodních či umělých vodních překážek; stupňovitý vodopád.