Katalog nabízí soubor řešení využitelných při výstavbě či rekonstrukci budov, pomocí kterých lze zvýšit jejich energetickou soběstačnost (nezávislost). Katalog podrobně rozebírá energetickou bilanci budovy, tj. energetické ztráty a možnosti jejich snížení na jedné straně a energetické zisky a potenciál jejich využití na straně druhé.

Základním nástrojem pro plánování energetické soběstačnosti je energetická bilance. Nejprve je třeba sečíst ztráty (potřeby). Potom zvážit, zda je možné ztráty snížit a kolik to bude stát. Dále je třeba zjistit zisky a míru jejich skutečného využití. Rozdíl mezi zisky a ztrátami je třeba krýt ze zdroje. Při volbě zdroje je třeba zvážit technická a další omezení, způsob provozu a požadavky na komfort a spolehlivost. Zdroje se liší investičními a provozními náklady.

Energetická soběstačnost:

* nezávislost * konec účtů za energie * osobní odpověď na některé ekologické problémy * drahý špás * investice do budoucnosti * pojistka proti růstu cen energií Projekt byl podpořen z prostředků Evropské Unie v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III.A.

Více podrobných informací naleznete na http://uspory.ekowatt.cz

Zdroj: EkoWatt