Katalyzátor je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji nebo zpomaluje, a přitom z ní vystupuje nezměněná. V živých organismech jako katalyzátory fungují enzymy nebo ribozymy. V automobilech se používá součástka katalyzátor, ve které se katalytickými reakcemi přeměňují některé škodliviny ve výfukových plynech na méně škodlivé látky.