V červenci příštího roku by měla vstoupit v platnost nová vyhláška ke katastrálnímu zákonu, která upravuje docela zásadním způsobem fungování Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Samozřejmě, že to jen za předpokladu, že tato vyhláška bude schválena, protože právě nyní probíhá mezirezortní připomínkování ve vládě.

Změna hlavně v on-line

To hlavní, co se změní, je rozsáhlejší přístup lidí k elektronickým informacím. Těch bude víc. Nebude tak třeba pro detailní informace chodit na katastrální úřad. Také se sblíží poplatky za služby. Dnes je totiž nerovnost v placení za služby, když přes on-line prostředí je často ta stejná služba dražší než v případě, kdy si pro data přijde zájemce přímo na přepážku KÚ. To by se mělo zásadním způsobem změnit, aby byla podpořena on-line komunikace.

Velký problém tu byl a je v tom, že se často objevuje využívání osobních dat z katastrálních informací k vlastním byznysovým plánům. Často jsou tak osobní údaje zneužívány k nabídkám na odkup nemovitostí. To se má změnit tím, že přístup k těmto osobním údajům bude výrazně dražší. Poplatky tak budou plnit regulační funkci. Ovšem dražší informace také nabídnou jejich větší obsah.

Řešení problémů s digitalizací map

Geodetickým mapám a portálu ČÚZK jsme se věnovali podrobně při přípravě článků ohledně digitalizace map a případných neshod, které se mohou ve výsledcích digitalizovaných map objevit. Doporučovali jsme postup, jak řešit případné neshody s reálným stavem.

#clanek|6854176#

#clanek|6939534#

Jinými slovy lze říci, že při prohlížení seznamu majetku konkrétní osoby bude možné on-line zobrazit nejen seznam dokumentů potvrzujících vlastnictví, ale také přímo nemovitosti, které tato osoba vlastní. Dnes tuto funkci je možné mít pouze na pobočce katastrálního úřadu.

Přenos práv

Zajímavá je také změna přístupu ČÚZK, kdy přístup do katastrálních informací nabídne i externím portálům. Umožní tak získat a sdílet informace o majetku přes další webové portály, než je ten ČÚZK, čímž dojde k rozšíření služeb a lepšímu zpřístupnění všech informací veřejnosti. Nicméně budou poskytnuty pouze ty informace, které neobsahují citlivá osobní data. Tuto službu mohou poskytnout externí portály pod svým jménem a sdílet je s uživateli.

Zdroj: ČÚZK, Ekonomický deník