Tohle je jedna z velkých problematických částí katastrálních map. Ortofoto a mapy s katastrálními hranicemi spolu nesouhlasí. A není to ojedinělé. Pokud se na mapy podíváte, zjistíte, že tento nesoulad je docela častý. Jak je to možné? Digitální mapy přece měly zpřesnit katastrální mapy!

Začneme od konce. Katastrální mapy zpřesnění tak úplně přinést neměly. Digitalizace měla přinést hlavně nové možnosti práce s daty, než tomu bylo na starých mapách na foliích. Digitalizace byla velkou výzvou pro zeměměřický úřad, když se snažil o převod leckdy několik desítek let (i přes sto let) starých dat do digitální formy technologií jednadvacátého století. Bohužel to vše i s pomocí podkladů a technických nedokonalostí odpovídajících době vzniku.

Digitalizace pak přinesla zpřesnění lomových bodů a možnost jejich posouvání a úprav v moderním pojetí, jak jej dnes všichni známe z jakékoli práce na počítači. Nyní budeme citovat samotný Český úřad zeměměřický a katastrální.

„Katastrální mapa převedená do digitální podoby poskytuje oproti její analogové („papírové“) formě možnost přístupu k jejímu obsahu prostřednictvím internetu, možnost zobrazovat stav katastrální mapy k určitému datu v minulosti, propojení popisných informací katastru s katastrální mapou, bezešvé zobrazení, pohodlnou lokalizaci vybraných nemovitostí, vytváření hromadných dotazů a sestav a další výhody databázového vedení údajů. Kvalita digitálních údajů je však stále zatížena nepřesnostmi při jejich původním sběru v terénu v průběhu minulých století a tyto původní nepřesnosti již nelze dodatečně kancelářským zpracováním odstranit. Při digitalizaci katastrální mapy tak jsou odstraněny pouze odhalené hrubé nesoulady a chyby způsobené původní obnovou nebo vedením katastrálního operátu, přesnost hranic digitalizací analogové katastrální mapy zvýšit nelze.“

Jak si stojí ortofoto

Nejdřív je třeba si říct, co je ortofoto. Jde o sérii leteckých snímků, které jsou fotogrammetricky spojené do bezešvé mozaiky georeferencované do požadovaného referenčního souřadnicového systému. Co znamená to georeferencování? Představte si, že letecký snímek zaměří budovu a ta stojí v kopci. Sám letoun není přesně nad touto budovou. Pokud známe georeliéf, je tato budova pomocí fotogrammetrie posunuta právě podle znalostí tohoto reliéfu a následně je zanesena do geodetického souřadnicového systému.

Trochu to motá hlavu. Je to tedy správně, nebo ne? Pokud půjdete na katastrální úřad, možná nějaká úřednice dá za pravdu zastánci ortofotomapy, jiná pak katastrálním hranicím. Popravdě řečeno, nemá pravdu ani jedna, pokud se nezjistí přesnost lomových bodů.

Informace o tom, zda daná hranice vychází z jejího zobrazení v původní foliové katastrální mapě, nebo je již digitálně a lokálně zpřesněna v rámci aktuálních požadavků na přesnost, můžeme zjistit v aplikaci Nahlížení do katastru. Zde v nabídce vrstev zaškrtněte „Hranice parcel s vyjádřením přesnosti“. Tyto hranice jsou pak zobrazeny zelenou čárou. Jakou přesnost mají lomové body hranic parcel, můžete zjistit zaškrtnutím volby „Podrobné body s vyjádřením přesnosti“.

Pokud z toho nejste moudří a chcete mít ve svých geometrických plánech jasno, musíte zažádat na katastru o zpřesnění geometrického a polohového určení.