První prosincový čtvrtek se představí v rámci série přednášek Architektky II tato první dáma jihoafrické architektury.

Kate Otten Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Podílela se na řadě významných muzeí a památníků apartheidu, boří mýty propojováním afrických slamů s historickými centry měst. V její tvorbě se snoubí elegance a čistota moderní architektury s respektem k africké tradici, silné vlivy místa a krajiny, do které své objekty citlivě zasazuje, a historické i politické souvislosti prostoru. Mezi nejvýraznější projekty této architektky patří muzea a památníky, jako je například rekonstrukce věznice Womens Jail Museum, nebo Gabriel’s Garden Pavilion v Johannesburgu i celá řada residenčních budov. Kate Otten získala mnohá ocenění, účastní se jako porotce významných soutěží v Jihoafrické republice, publikuje a přednáší doma i v zahraničí. Tato přednáška uzavírá dvouletý cyklus o ženách architektkách a je první přednáškou spolku Kruh s hostem z afrického kontinentu.

Podrobnější informace o přednášce jsou k dispozici na www.kruh.info. Rezervace vstupenek na kinosvetozor.cz, vstupné 70 Kč, snížené 50 Kč.

Kdo je Kate Otten

Kate Otten Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Patří mezi nejuznávanější architekty Jižní Afriky. Pracuje s tradičními materiály i postupy. Je přesvědčena, že domy mají být nejen funkčním prostorem, ale zároveň musí uspokojit emocionální a duchovní potřeby uživatelů. Vystudovala architekturu na Witwatersrandské univerzitě v Johannesburgu. V roce 1989 založila vlastní architektonické studio Kate Otten architects, které si získalo svou prestiž díky realizaci rozmanitých projektů, jež se mimo jiné vyznačují citlivostí k africké tradici, a vytváří tak opozici k převažující „západní“ estetice. Mezi další významné projekty patří Art terapeutické centrum v Sowety, rekonstrukce historické věznice v Johannesburgu, památník Anglo-American Reinvention a další. V roce 2015 získala čestné uznání mezinárodní ceny arcVision International Prize. Další podrobnosti na www.kateottenarchitects.com.